Eva-Maria Svensson
Eva-Maria Svensson
Professor of Law, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Genusrättsvetenskap
Å Gunnarsson, EM Svensson, J Käll, W Svedberg
Studentlitteratur AB, 2018
982018
Genusrättsvetenskap
Å Gunnarsson, EM Svensson, J Käll, W Svedberg
Studentlitteratur AB, 2018
982018
Why do parents hesitate to vaccinate their children against measles, mumps and rubella?
R Alfredsson, E Svensson, B Trollfors, MP Borres
Acta Paediatrica 93 (9), 1232-1237, 2004
922004
Genus och ratt: En problematisering av forestallningen om ratten.
E Svensson
651999
Genus och ratt: En problematisering av forestallningen om ratten.
E Svensson
651999
Genus och ratt: En problematisering av forestallningen om ratten.
E Svensson
651999
Genus och ratt: En problematisering av forestallningen om ratten.
E Svensson
651999
Marina
R Svensson
Manor Books, 1979
581979
Juridisk metodlära
M Nääv, M Zamboni, EM Svensson
Studentlitteratur,, 2018
462018
The Responsible Selves. Women in the Nordic Legal Culture
Å Gunnarsson, J Niemi-Kiesiläinen, K Nousiainen, K Lundström
Ashgate, Aldershot, 2001
322001
Genusforskning inom juridiken
EM Svensson
Högskoleverkets skriftserie, 2001
272001
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism
Å Gunnarsson, EM Svensson
Routledge, 2016
252016
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism
Å Gunnarsson, EM Svensson
Routledge, 2016
252016
Exploiting the Limits of Law. Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism
EM Svensson, Å Gunnarsson, M Davies
Ashgate, Aldershot, 2007
25*2007
Oscillometric casual blood pressure normative standards for Swedish children using ABPM to exclude casual hypertension
RT Krmar, U Holtbäck, A Bergh, E Svensson, E Wühl
American Journal of Hypertension 28 (4), 459-468, 2015
222015
Gender equality in the Swedish welfare state
EM Svensson, A Gunnarsson
Feminists@ law 2 (1), 2012
202012
Freedom of expression vs. gender equality
EM Svensson, M Edström
Tidsskrift for Rettsvitenskap 127 (05), 479-511, 2014
192014
Nordic Equality at a Crossroads : feminist legal studies coping with difference.
EM Svensson, A Pylkkänen, J Niemi-Kiesiläinen
Ashgate, Aldershot, 2004
18*2004
Sex equality: changes in politics, jurisprudence and feminist legal studies
EM Svensson
Responsible Selves. Women in the Nordic Legal Culture, Ashgate, Aldershot, 2001
172001
Market-driven challenges to freedom of expression and the interaction between the state, the market, and the media
EM Svensson, M Edström
Nordicom Review 37 (2), 1-16, 2016
152016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20