Martin Scheuermann
Martin Scheuermann
School of Business and Economics, RWTH Aachen University
Verifierad e-postadress på rwth-aachen.de - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Leadership with individual rewards and punishments
Ö Gürerk, T Lauer, M Scheuermann
Journal of Behavioral and Experimental Economics, 57–69, 2018
92018
Essays on Leadership: Incentives, Legitimacy, and Goal Setting
M Scheuermann
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2