Follow
Satu Koivisto
Satu Koivisto
RDI Director
Verified email at haaga-helia.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Distributed and mobile work
M Hakonen, S Koivisto, P Mannonen, MP Nieminen, V Ruohomäki, ...
Otatieto, 2007
1042007
Procedural justice and status judgements: The moderating role of leader ingroup prototypicality
J Lipponen, S Koivisto, ME Olkkonen
The Leadership Quarterly 16 (4), 517-528, 2005
912005
Organizational and supervisory justice effects on experienced threat during change: The moderating role of leader in-group representativeness
S Koivisto, J Lipponen, MJ Platow
The Leadership Quarterly 24 (4), 595-607, 2013
692013
Digital spare parts
M Salmi, J Partanen, J Tuomi, S Chekurov, R Björkstrand, E Huotilainen, ...
372018
Leader prototypicality moderates the relation between access to flexible work options and employee feelings of respect and leader endorsement
S Koivisto, RE Rice
The International Journal of Human Resource Management 27 (22), 2771-2789, 2016
322016
A leader’s procedural justice, respect and extra-role behaviour: The roles of leader in-group prototypicality and identification
S Koivisto, J Lipponen
Social Justice Research 28, 187-206, 2015
202015
Managing workplace resources for knowledge work
S Nenonen, K Airo, P Bosch, R Fruchter, S Koivisto, N Gersberg, P Rothe, ...
ProWork Project Report, 2009
202009
Mitä rooleja tarvitaan hajautetun työn johtamisessa? Laadullinen tutkimus virtuaalitiimien vetäjien rooleista
S Koivisto, M Vartiainen
Psykologia 43 (1), 27-43, 2008
202008
Managing Workplace Resources for Knowledge Work, the final report of ProWork-project
S Nenonen, K Airo, P Bosch, R Fruchter, S Koivisto, N Gersberg, P Rothe, ...
62009
Hajautettu ja mobiili työ henkilöstön arjessa: tapaustutkimus kolmessa yrityksessä
V Ruohomäki, S Koivisto
Työelämän tutkimus 5 (1), 40–51-40–51, 2007
62007
Supervisor’s fair treatment and decision making in an organizational context–A social identity analysis
S Koivisto
Aalto University, 2013
22013
Digitaaliset varaosat
M Salmi, J Partanen, J Tuomi, S Chekurov, R Björkstrand, E Huotilainen, ...
Aalto University, 2018
12018
Antecedents of identity in virtual teams
M Hakonen, S Koivisto
Nordic Organization Studies 10, 54-73, 2008
12008
ted an
M Vartiainen, M Hakonen, S Koivisto, P Mannonen, MP Nieminen, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14