Follow
Helena Johansson
Title
Cited by
Cited by
Year
Mathematical reasoning requirements in Swedish national physics tests
H Johansson
International Journal of Science and Mathematics Education 14 (6), 1133-1152, 2016
222016
Mathematical Reasoning-In physics and real-life context
H Johansson
42015
Glömska eller ytliga fysikkunskaper: Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015
H Johansson, M Oskarsson, P Nyström
Skolverket, 2018
22018
Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?
P Nyström, A Kjellson Lind, U Dahlberg, H Johansson
Skolverket, 2016
22016
Objectification of upper-secondary teachers’ verbal discourse in relation to symbolic expressions
H Johansson, M Österholm
The Journal of Mathematical Behavior 56, 100722, 2019
12019
Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?
H Johansson, M Oskarsson, P Nyström
Från forskning till fysikundervisning, 10-11 april 2018, Lund., 33-46, 2019
2019
Grade 6 teachers’ objectification of the algebra discourse
H Johansson, C Kilhamn
The 43rd Conference of the International Group for the Psychology of …, 2019
2019
Teachers’ and students’ perception of the gap between secondary and tertiary mathematics
H Johansson, M Österholm, L Flodén, P Heidtmann
The 42nd Conference of the International Group for the Psychology of …, 2018
2018
Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests
H Johansson
Nordisk matematikkdidaktikk 22 (2), 93-119, 2017
2017
Upper-secondary teachers' objectification of symbols by their use of language
H Johansson, M Österholm
The 41st Conference of the International Group for the Psychology of …, 2017
2017
Relation between mathematical reasoning ability and national formal demands in physics courses
H Johansson
The 39th Conference of the International Group for the Psychology of …, 2015
2015
Relation between imitative and creative mathematical reasoning when solving physics tasks
H Johansson
The 37th Conference of the International Group for the Psychology of …, 2013
2013
Mathematical Reasoning Requirements to Solve Tasks in Physics Tests
H Johansson
The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, Sweden, January 24 …, 2012
2012
Clash of cultures? Teachers’ and students’ perceptions of differences between secondary and tertiary mathematics education
H Johansson, M Österholm
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14