Ionel Boamfă
Title
Cited by
Cited by
Year
Toponomastică
A Ungureanu, I Boamfă
Editura Sedcom Libris, Iași, 2006
12*2006
GEOMORPHOMETRIC FEATURES OF THE BUILT AREAS OF THE LOCALITIES ALONG IAŞI CUESTA.
MC Mărgărint, A Grozavu, D Condorachi, S Pleşcan, I Boamfă
Geographia Technica 12, 2010
72010
Geografie electorală
I Boamfă
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013
6*2013
Aspecte din domeniul geografiei umane reflectate în onomastica Ţinutului Secuilor/Aspects from the Domain of Geography reflected in the onomatology of the szeklers country
I Boamfă
Forum Geografic. Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului, 135-143, 2004
5*2004
Noi arii de interes ecologic din Moldova: Parcul Forestier Vânători–Neamţ şi Lacul Crucii (bazinul hidrografic al Cuejdelului)
C Rusu, MC Mărgărint, E Rusu, I Boamfă
Revista Terra, 1-2, 2002
52002
Ţara Oltului: studiu de geografie istorică cu privire specială asupra relaţiilor cu toponimia
I Boamfă
Editura Fundaţiei" Axis", 2007
42007
Orientation of the Voters in the Presidential Elections in Romania 1990-2009.
I Boamfă
Forum geografic 10 (2), 2011
32011
Aspecte geografice reflectate în onomastica Masivului Ceahlău–
I BOAMFĂ
Lucrările Ştiinţifice ale Seminarului Geografic “Dimitrie Cantemir, 2004
32004
Reflectarea realităților geografice în toponimia Țării Făgărașului
I Boamfă
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 1996
31996
Utilizarea mijloacelor multimedia pentru evidenţierea, cu ajutorul unor elemente folclorice, lingvistice şi onomastice, a unor realităţi uman-geografice din centrul şi sud …
I Boamfă
Geographia technica, 25-30, 2006
2*2006
Elements de géographie humaine reflectées dans la terminologie géographique populaire du Pays d’Olt
AE Stan, I Boamfă
Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (serie …, 2006
22006
Pe urmele strămoşilor noştri cu ajutorul onomasticii
I Boamfă
Revista „Terra” 55, 2005
22005
Comparative study between the Occitan and Romanian onomatology
I Boamfă
The 5th Edition of The Regional Conference of Geography “Geographic …, 2003
22003
The Distribution of Anthroponyms related to the Romanian Historical-Geographical Regions in the Carpathian-Balkan Space
I Boamfă
Territorial Identity and Development 3 (2), 55-75, 2018
12018
Cartografierea distribuţiei geografice a realităţilor sportive. Studiu de caz: Distribuţia crono-spaţială a participanţilor în prima ligă a Campionatului României la fotbal …
I Boamfă
Lucrări Ştiinţifice, volumul 30/2011, Simpozion Ştiinţific Internaţional …, 2011
12011
SPATIAL DISTRIBUTION OF PASTORAL ACTIVITIES IN ROMANIA BASED ON ANTHROPONIMY.
I Boamfă
Annals of the University of Craiova. Series Geography/Analele Universității …, 2011
12011
Mapping of the Elements of Electoral Geography. Case Study: Parliamentary Elections in Romania and Republic of Moldova after 1989
I Boamfă
Revista Română de Geografie Politică 12 (2), 189-205, 2010
12010
Vote and parliamentary representation in Romania: a geographic-historical approach in the context of the regional and local development (part II)
I Boamfă
Geographica Timisiensis 18 (1-2), 93-105, 2009
1*2009
Continuities and breaches in the electoral behaviour at the local elections in Romania after 1990
I Boamfă, RI Horea-Șerban
Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași-seria …, 2009
12009
Vote and parliamentary representation in Romania: a geographic-historical approach in the context of the regional and local development (part I)
I Boamfă
Geographica Timisiensis 17 (1-2), 265-280, 2008
1*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20