Niina Nissilä
Niina Nissilä
University of Vaasa, School of Marketing and Communication
Verifierad e-postadress på uva.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Connecting usability with terminology: Achieving usability by using appropriate terms
S Isohella, N Nissilä
2015 IEEE International Professional Communication Conference (IPCC), 1-5, 2015
152015
Termi-ja fraasivalinnat osana opetusalan käyttöliittymän käytettävyyttä
M Saarenmäki, N Nissilä
Hirvonen, P., D. Rellstab & N. Siponkoski (toim.), 333-344, 2016
72016
Particpatory design of a mobile application for teenagers' language homework
O Knutsson, N Nissilä, M Räsänen, NJ Carlsson
52011
Begrepp och termer inom området balansräkning: teoretisk utveckling och empirisk förankring
N Nissilä
Vaasan yliopisto, 2008
52008
Begrepp och termer inom området balansräkning
N Nissilä
Teoretisk utveckling och empirisk förankring. I: Acta wasaesia, 2008
52008
User-Driven Design of a Mobile Application for Teenagersʼ Lan-guage Homework
O Knutsson, N Nissilä, NJ Carlsson, M Räsänen
Tessy Cerratto-Parman (red.), The First Nordic Symposium on Technology …, 2010
42010
Tieteen termit termipankkiin–haasteena synonymia
N Nissilä, A Nuopponen
Konferenssijulkaisussa: Haasteena näkökulma. Saatavissa: http://www. vakki …, 2013
12013
Terminologin näkökulma synonymiaan
N Nissilä, A Nuopponen
Teoksessa: VAKKI-symposiumi 32 (11), 12.2, 2012
12012
Immersion Students’ Subject Specific Production from a Terminological Perspective
N Nissilä, N Pilke
Teoksessa C. Heine & J. Engberg (toim.) Reconceptualizing LSP. Online …, 2009
12009
" Förslagsvis kunde en ren översättning av tyska uttycken användas": Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941-1983
S Bendegaard, H Landqvist, N Nissilä, N Pilke
Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten …, 2019
2019
Teknisen viestinnän taidot ja tehtävät työpaikkailmoituksissa
N Nissilä, A Nuopponen
VAKKI ry, 2018
2018
" Råttsvans är ej så lyckligt": Terminologisk förankring genom TNCs rundfrågor till sakkunniga
N Nissilä, N Pilke
Göteborgs universitet, 2017
2017
1. Inledning
P Lundqvist, M Enhörning
Hvem er brukerne av terminologiske ressurser–og hvordan når vi ut til dem?, 17, 2017
2017
” Snö är lite som vatten, men det är vit” Käsitteet’sade’ja’lumi’kielikylpyoppilaiden ja L1-oppilaiden kirjoitelmissa
N Nissilä
AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 34-51, 2015
2015
4.2. 14 Niina Nissilä
N Nissilä
Previous Publications: European Symposia on LSP, 410, 2004
2004
Terminologiaa ja toiminnallisuutta–työpaikan käyttöjärjestelmien vertailupuhetta
L Kääntä, N Nissilä
VAKKI SYMPOSIUM XXXX, 15, 0
Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983
S Bendegard, H Landqvist, N Nissilä, N Pilke
Svenskans beskrivning 36, 25, 0
Wilma yläkoululaisten kännykässä. Opintohallinto-järjestelmän mobiilisovelluksen käytettävyys
J Elomaa, N Nissilä
Juridisk terminologi i den flerspråkiga EU-kontexten
I Strandvik, N Nissilä, N Pilke
Salt, guld, sedlar, cybercash. Vad är pengar egentligen?
N Nissilä
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20