Följ
Johan Hjorth
Johan Hjorth
Doctoral Student
Verifierad e-postadress på mdu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Challenges in Using Neural Networks in Safety-Critical Applications
H Forsberg, J Lindén, J Hjorth, T Månefjord, M Daneshtalab
2020 AIAA/IEEE 39th Digital Avionics Systems Conference (DASC), 1-7, 2020
112020
Towards Reliable Computer Vision in Aviation: An Evaluation of Sensor Fusion and Quality Assessment
E Björklund, J Hjorth
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2