Följ
aleksandra alund
aleksandra alund
Verifierad e-postadress på liu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Paradoxes of multiculturalism: Essays on Swedish society
A Ålund, CU Schierup
Avebury, Academic Publishing Group, 1991
4641991
The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion
CU Schierup, A Ålund
Race & Class 53 (1), 45-64, 2011
3502011
Multikultiungdom: kön, etnicitet, identitet
A Ålund
Studentlitteratur AB, 1997
3201997
Will They Still be Dancing?: Integration and Ethnic Transformation Among Yougslav Immigrants in Scandinavia
CU Schierup, A Ålund
1711987
Reading the Stockholm riots–a moment for social justice?
CU Schierup, A Ålund, L Kings
Race & class 55 (3), 1-21, 2014
1452014
Paradoxes of multiculturalism
A Alund, CU Schierup
Aldershot: Avebury 17, 18-19, 1991
1101991
Migration, precarization and the democratic deficit in global governance
CU Schierup, A Ålund, B Likić‐Brborić
International migration 53 (3), 50-63, 2015
1022015
The power of definitions: Immigrant women and problem-centered ideologies
A Ålund
Migration. A European Journal Of International Migration And Ethnic Relation …, 1988
89*1988
Feminism, multiculturalism, essentialism
A Ålund
Zed Books Ltd, 1999
771999
Alterity in modernity
A Ålund
Acta sociologica 38 (4), 311-322, 1995
731995
Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras
A Ålund
Carlsson, 2000
672000
Skyddsmurar: etnicitet och klass i invandrarsammanhang
A Ålund
Liber, 1985
661985
X amount of Sat Siri Akal!: Apache Indian, reggae music and intermezzo culture
L Back
Negotiating identities, 139-166, 1995
501995
" Race" and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden
CU Schierup, A Ålund, A Neergaard
Race and Crisis, 91-108, 2020
482020
Lilla juga: Etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid
A Ålund
Carlsson Bokförlag, 1991
461991
Ethnicity, multiculturalism and the problem of culture
A Ålund
European Societies 1 (1), 105-116, 1999
421999
Reimagineering the nation: Essays on twenty-first-century Sweden
A Ålund, CU Schierup, A Neergaard
Peter Lang Publishing Group, 2017
412017
Making or unmaking a movement?: Challenges for civic activism in the global governance of migration
A Ålund, CU Schierup
Migration, Civil Society and Global Governance, 2019
362019
I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige
A Ålund, A Ålund, M Alinia
Sociologisk forskning, 43-64, 2011
362011
Sociala problem i kulturell förklädnad
A Ålund
Natur och Kultur, 2002
352002
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20