Följ
Ewa Kurantowicz
Titel
Citeras av
Citeras av
År
O uczących się społecznościach
E Kurantowicz
Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław, 41, 2007
562007
How students ‘stay the course’: Retention practices in higher education
E Kurantowicz, A Nizinska
Studies in the Education of Adults 45 (2), 135-147, 2013
472013
O uczących się społecznościach: wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych
E Kurantowicz
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2007
422007
Trajektorie uczenia się w instytucjach kształcenia ustawicznego
E Kurantowicz, A Nizińska
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2012
342012
Community learning. Resources, actions and reflexivity of territorial communities
E Kurantowicz
Local in Global. Adult Learning and community development, 55-60, 2008
232008
Researching and transforming adult learning and communities
R Evans, E Kurantowicz, E Lucio-Villegas
Springer, 2015
192015
Retention and access in higher education: implications for policy and practice
J Field, E Kurantowicz
Student voices on inequalities in European higher education: Challenges for …, 2014
192014
Between old and new worlds of adult learning
A Bron, E Kurantowicz, H Salling Olesen, LR West
University of Silesia Press, 2005
172005
Uczenie się dorosłych przez „biografię miejsca
E Kurantowicz
Dyskursy Młodych Andragogów 4, 93-102, 2003
122003
Between global and local: Adult learning and development
A Fragoso, E Kurantowicz, E Lucio-Villegas
(No Title), 2011
112011
Adult education and the community
D Wildemeersch, E Kurantowicz
European journal for Research on the Education and Learning of Adults 2 (2 …, 2011
102011
Community development:(un) fulfilled hopes for social equality in Poland
A Bilon, E Kurantowicz, M Noworolnik-Mastalska
Class, inequality and community development, 137-152, 2016
92016
Pathways to completion for school dropouts
J Polesel, A Nizińska, E Kurantowicz
School dropout and completion: International comparative studies in theory …, 2011
92011
A human being is a human being is a human being. The issue of migration in Europe and the responses of adult education
E Kurantowicz, HS Olesen, D Wildemeersch
European journal for Research on the Education and Learning of Adults 5 (2 …, 2014
82014
O społecznym uczeniu się we współczesnym dyskursie andragogicznym. Wątpliwości zebrane
E Kurantowicz
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, 13-20, 2012
82012
Equality and improving retention practices for non-traditional students in Poland
E Kurantowicz, A Nizinska
Student Voices on Inequalities in European Higher Education. London, 109-120, 2014
62014
Adult Education and Democratic Citizenship II, Krakow
A Bron, J Field, E Kurantowicz
Poland: Impuls Publisher Krakow, 1998
61998
Remaking communities and adult learning
R Evans, E Kurantowicz, E Lucio-Villegas
Remaking Communities and Adult Learning, 1-15, 2022
52022
Uniwersytet i pracodawcy w Polsce i Hiszpanii. Konfrontacje, oczekiwania, perspektywy
E Kurantowicz, A Nizińska, T Padilla-Carmona, J González-Monteagudo
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
52017
Uczelnia jako społeczność ucząca się, w: Innowacje w edukacji akademickiej
E Kurantowicz
Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając …, 2010
52010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20