Följ
Lars Walter
Lars Walter
Okänd anknytning
Verifierad e-postadress på handels.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Boundary work among groups, occupations, and organizations: From cartography to process
A Langley, K Lindberg, BE Mørk, D Nicolini, E Raviola, L Walter
Academy of Management Annals 13 (2), 704-736, 2019
1442019
Den nya arbetsmarknaden: Bemanningsbranschens etablering i Sverige
O Bergström
Academia Adacta, 2007
702007
Som hand i handske
L Walter
Bas, 2005
472005
Performing boundary work: The emergence of a new practice in a hybrid operating room
K Lindberg, L Walter, E Raviola
Social science & medicine 182, 81-88, 2017
462017
Objects-in-use and organizing in action nets: A case of an infusion pump
K Lindberg, L Walter
Journal of Management Inquiry 22 (2), 212-227, 2013
422013
Exploring the performativity turn in management studies
A Diedrich, U Eriksson-Zetterquist, L Ewertsson, J Hagberg, A Hallin, ...
Gothenburg Research Institute, 2013
232013
Boundary stories. Constructing the validation centre in West Sweden
A Diedrich, L Walter, B Czarniawska
Scandinavian Journal of Public Administration 15 (1), 3-20, 2011
232011
Mellan jobb: omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige
L Walter
SNS förlag, 2015
182015
Hållbart ledarskap i sjukvården
L Dellve, E Wikström, G Ahlborg, M Eklöf, K Skagert, A Pousette, ...
Utveckling av ledarskap och stödstrukturer ur individ-och …, 2006
162006
Matchningsfabriken
L Walter
Arbetsmarknad & Arbetsliv 18 (3), 35-49, 2012
152012
Organisering kring hot och risk
B Czarniawska, A Diedrich, T Engberg, U Eriksson-Zetterquist, ...
132007
The role of organizational objects in construction projects: the case of the collapse and restoration of the Tjörn Bridge
L Walter, A Styhre
Construction management and economics 31 (12), 1172-1185, 2013
122013
Assembling health care organizations: Practice, materiality and institutions
K Lindberg, A Styhre, L Walter
Palgrave Macmillan, 2012
112012
Emergent coordination and situated learning in a Hybrid OR: The mixed blessing of using radiation
K Lindberg, BE Mørk, L Walter
Social Science & Medicine 228, 232-239, 2019
82019
Den nya arbetsmarknaden
O Bergström, K Håkansson, T Isidorsson, L Walter
Bemanningsbranschens etablering i Sverige, 2007
82007
Exploring the performativity turn in management studies, GRI-rapport 2013: 2
A Diedrich, U Eriksson-Zetterquist, L Ewertsson, J Hagberg, A Hallin, ...
Gothenburg: Gothenburg Research Institute, 2013
72013
Flexibel handel. En studie av bemanningsstrategier i svensk detaljhandel
M Tullberg, L Walter, M Blomquist
Gothenburg Research Institute, 2014
62014
Conclusions: plans or wellpracticed improvisations
B Czarniawska, A Diedrich, T Engberg, U Eriksson-Zetterquist, ...
Organizing in the face of risk and threat, 166-196, 2009
62009
Contingent Employment in European Healthcare: An analysis of common trends and scattered practices
L Walter, S Tailby
Accessed on February 2, 2005, 2002
42002
GRI-rapport 2015: 2
P Adolfsson, A Diedrich, N Gillberg, F Lavén, L Walter
Personalförsörjning och validering inom Försvarsmakten. Göteborg …, 2015
32015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20