Eva Mårell-Olsson
Eva Mårell-Olsson
Associate professor , Umeå University
Verifierad e-postadress på umu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Digital Didactical Designs as research framework: iPad integration in Nordic schools
I Jahnke, P Bergström, E Mårell-Olsson, L Häll, S Kumar
Computers & Education, 2017
652017
Att göra lärandet synligt?: Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation
E Mårell-Olsson
Umeå universitet, 2012
372012
Understanding, reflecting and designing learning spaces of tomorrow
I Jahnke, P Bergström, K Lindwall, E Mårell-Olsson, A Olsson, F Paulsson, ...
Proceedings of IADIS mobile learning, 147-156, 2012
322012
Att göra lärandet synligt
E Mårell-Olsson
Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation, 2012
182012
To make learning visible: In what way can ICT and multimedia contribute
E Mårell-Olsson, A Hudson
Tidskrift för lärarutbildning och forskning 3 (4), 73-90, 2008
182008
Variations of Symbolic Power and Control in the One-to-One Computing Classroom: Swedish Teachers’ Enacted Didactical Design Decisions
P Bergström, E Mårell-Olsson, I Jahnke
Scandinavian Journal of Educational Research, 1-15, 2017
132017
Digital transformation in Swedish schools–Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives
E Mårell-Olsson, P Bergström
Seminar. net 14 (2), 174-187, 2018
102018
Att göra lärandet synligt?: Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation [Making learning visible?: Personal Development Plans and Digital Documentation]
E Mårell-Olsson
Unpublished doctoral dissertation. Umea University, Umea, 2012
82012
Digital didactical designs–reimagining designs for teaching and learning
I Jahnke, E Mårell-Olsson, L Norqvist, A Olsson, A Norberg
Proceedings of The, 15-18, 2014
62014
Is the Tablet a Teacher or a Student Tool? Emergent Practices in Tablet-Based Classrooms
E Mårell-Olsson, P Bergström, I Jahnke
Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with …, 2019
42019
Designs of Digital Didactics: What Designs of Teaching Practices Enable Deeper Learning in Co-located Settings?
I Jahnke, E Mårell-Olsson
Proceedings of the 4th International Conference of Designs for Learning 6, 9, 2014
42014
Power and control in the one-to-one computing classroom: students’ perspectives on teachers’ didactical design
P Bergström, E Mårell-Olsson
Seminar. net 14 (2), 160-173, 2018
32018
Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice
I Jahnke, E Mårell-Olsson, T Mejtoft
Organizing Academic Work in Higher Education, 189-205, 2016
32016
Designing for collaborative learning expeditions by using wearable technology and smart glasses
E Mårell-Olsson, T Mejtoft, I Jahnke
11th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning …, 2015
32015
Feedback in commercial educational applications: Guidelines and conceptual framework
T Mejtoft, L Lindberg, U Söderström, E Mårell-Olsson
Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, 113-120, 2017
12017
Tablettien Käytön Digitaalis-Didaktist Mallit Kouluissa-TVT on enemmäm kuin pelkkä työkalu
I Jahnke, E Mårell-Olsson, L Norqvist, A Olsson, P Bergström
Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt, 65, 2015
12015
Emergent Technologies in Higher Education: Google Glass and Telepresence Robots
E Mårell-Olsson, A Norberg, I Jahnke
EUNIS, Umeå, 2014, 11-13 June, 2014
12014
Spelifiering som undervisningsstrategi-att utveckla gymnasieelevers 21st century skills i online-undervisning
E Mårell-Olsson
TUV 10-årsjubileum. Forskningskonferens om utbildning, virtuellt, 28-30 …, 2020
2020
Holographic Learning–the use of augmented reality technology in chemistry teaching to develop students’ spatial ability
E Mårell-Olsson, K Broman
15th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL …, 2020
2020
University Students as Co-creators in Designing Gamification Teaching Activities using Emergent Technologies in Swedish K-12 Education
E Mårell-Olsson
IxD&A: Interaction Design and Architecture (s), 47-69, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20