Följ
Ylva Noren Bretzer
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Sveriges politiska system
YN Bretzer
Studentlitteratur, 2021
712021
Att förklara politiskt förtroende. Betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer
Y Norén Bretzer
582005
Organising for co-production: Local interaction platforms for urban sustainability
BG Perry, Z Patel, Y Norén Bretzer, M Polk
Politics and Governance 6 (1), 2018
512018
Kommunstorlek och demokrati
F Johansson, D Karlsson, B Johansson, Y Norén Bretzer
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2007
192007
Is public procurement efficiency conditioned by market types? A critical test in park and road sectors in Sweden
YN Bretzer, B Persson, TB Randrup
International Journal of Public Sector Management 29 (5), 488-501, 2016
182016
Lokal översättning av de nationella miljömålen: en processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006
Y Bretzer, B Forsberg, K Bartholdsson
Naturvårdsverket, 2006
142006
Lycksalighetens ö
S Holmberg, W Lennart, H Oscarsson
Göteborg, 2011
122011
Att förklara politiskt förtroende: betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer
YN Bretzer
112005
Att förklara politiskt förtroende
Y Norén Bretzer
Betydelsen av socialt kapital och rättvisa procedurer. Göteborg …, 2005
102005
Storstadsundersökningen i Göteborg 2003. Medborgarundersökningen i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården
Y Norén Bretzer
Göteborgs stad, 2004
82004
Kommunalt förtroende–inte alltid stig-beroende
Y Norén Bretzer
i Lennart Nilsson (red): Flernivådemokrati i förändring, SOM-institutet …, 2002
72002
Den nya regionen
L Nilsson, B Johansson, I Wadbring, J Strid, A Bergström, K Axelson, ...
Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, SOM-rapport 25, 2000
72000
Vinden har vänt–kommunalt förtroende på ny kurs
Y Norén Bretzer
Kapitel i denna volym, Den nya regionen, 2000
62000
Flernivåstyrning i skolsektorn.[Multi-level governance in the school sector]
Y Norén Bretzer
Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, 27-56, 2016
52016
Swedish Regional reform: Party Interest at Stake
D Karlsson, Y Norén Bretzer
School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2012
42012
Energy efficient transition in Sweden: Triggers and barriers for retrofitting processes in municipality owned housing companies
D Langlet, Y Norén Bretzer, A Sandoff, M Thynell
32014
Tillämpningen av möjligheten att återkalla förtroendevaldas uppdrag: En statsvetenskaplig utvärdering av 4 kap. 10a § 1 kommunallagen
Y Norén Bretzer
CEFOS, 2006
32006
Politiskt deltagande och styrning
Y Norén Bretzer
Hållbar Utveckling som Politik: Om Miljöproblemens Grundproblem, 2005
32005
How can institutions better explain political trust than social capital does?
YN Bretzer
University of Gothenburg, 2004
32004
Sprickor i den sociala tillitsfasaden, 1996–2016
YN Bretzer
Socialmedicinsk tidskrift 95 (3), 251-263, 2018
22018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20