Följ
Louise Skoog
Louise Skoog
PhD public administration, Department of political science, Umeå University
Verifierad e-postadress på umu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Political conflicts-Dissent and antagonism among political parties in local government
L Skoog
162019
Causes of party conflicts in local politics
L Skoog, D Karlsson
Politics 38 (2), 182-196, 2018
162018
Politiska konflikter och marknadisering: Utmaningar för politiska ledare?
DK Louise Skoog
Lokalpolitisk lederskap i Norden, 2015
14*2015
Alla följer partilinjen-en studie om hur kommunpolitiker tolkar sitt mandat i praktiken
L Skoog
School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2011
82011
Where did the party conflicts go? how horizontal specialization in political systems affects party conflicts
L Skoog
Politics & Policy 49 (2), 390-413, 2021
62021
Political conflicts and the mechanisms behind it
L Skoog
XXIV Nordic Conference on Local Government Research, Gothenburg, 26th–28th …, 2015
52015
Partipolitiska konflikter i svenska kommuner
D Karlsson, Louise, Skoog
Svenska politiker, 2014
5*2014
Perceptions of polarization among political representatives
L Skoog, D Karlsson
Political Research Exchange 4 (1), 2124923, 2022
32022
Urval
L Skoog
Studentlitteratur AB, 2020
32020
Political Conflicts
L Skoog
Dissent and Antagonism Among, 2019
32019
Här, där eller överallt?: Medborgares åsikter om lokalisering av offentlig service
J de Fine Licht, D Karlsson, L Skoog
Göteborgs universitet, 2023
12023
Företagspolitiker–en systematisk granskning av forskning om styrelsearbete
L Skoog, O Svärd
Nordisk Administrativt Tidsskrift 100 (1), 2023
2023
Lokalisering av offentlig service som politikområde–partipolitiska åsiktskonflikter i svenska kommuner
D Karlsson, L Skoog
School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2023
2023
Här, där eller överallt?–Tabellbilaga
J de Fine Licht, D Karlsson, L Skoog
Göteborgs universitet och Umeå universitet, 2023
2023
Närhet eller effektivitet? En kommunal utmaning
J de Fine Licht, D Karlsson, L Skoog
Kommunal Ekonomi, 39-40, 2023
2023
Hidden policy conflicts? Administrative strategies to manage depoliticisation
L Skoog, P Svensson
Acta Politica 58, 819-836, 2023
2023
Sabine Kuhlmann and Geert Bouckaert, Local public sector reforms in times of crisis – national trajectories and international comparisons
L Skoog
Local Government Studies 43 (3), 499-501, 2017
2017
Local public sector reforms in times of crisis–national trajectories and international comparisons: edited by Sabine Kuhlmann and Geert Bouckaert, London, Palgrave Macmillan, 2016
L Skoog
Local Government Studies 43 (3), 499-501, 2017
2017
Politiska konflikter och New Public Management–utmaningar för politiska ledare?
D Karlsson, L Skoog
Papper förberett för presentation vid NoPSA, XVII Nordic Political Science …, 2014
2014
How do local politicians perceive party conflicts? Effects of power, trust and ideology
L Skoog, D Karlsson
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20