Roberto Scaramuzzino
Roberto Scaramuzzino
PdD in social work, Lund University
Verified email at soch.lu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Everyday realities and visionary ideals among social workers in the Nordic countries: A matter of specialization and work tasks?
A Meeuwisse, R Scaramuzzino, H Swärd
Nordic Social Work Research 1 (1), 5-23, 2011
382011
Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 2011
H Johansson, A Kassman, R Scaramuzzino
Överenskommelsen, 2011
342011
A Nordic model in child welfare?
H Blomberg, C Corander, C Kroll, A Meeuwisse, R Scaramuzzino, ...
Social work and child welfare politics: Through Nordic lenses, 29-45, 2010
292010
Advocacy compromised: How financial, organizational and institutional factors shape advocacy strategies of civil society organizations
M Arvidson, H Johansson, R Scaramuzzino
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29 …, 2018
252018
The weapon of a new generation?—Swedish Civil Society Organizations’ use of social media to influence politics
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Journal of information technology & politics 14 (1), 46-61, 2017
252017
Equal opportunities
R Scaramuzzino
A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy 5, 2012
222012
Social workers' attitudes to privatization in five countries
J Kallio, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Journal of Social Work 16 (2), 174-195, 2016
182016
A Swedish culture of advocacy?: Civil society organisations’ strategies for political influence
M Arvidson, H Johansson, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Sociologisk forskning 55 (2-3), 341-364, 2018
172018
Equal opportunities?: a cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy
R Scaramuzzino
Malmö University, Faculty of Health and Society, 2012
162012
EU och den ideella sektorn-En studie av det svenska Equalprogrammet
R Scaramuzzino, C Heule, H Johansson, A Meeuwisse
Malmö Högskola, Hälsa och samhälle, 2010
142010
Socialt arbete i civilsamhället-aktörer, former och funktioner
S Linde, R Scaramuzzino
Studentlitteratur AB, 2017
102017
Mellan deltagande och inflytande-En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner
H Johansson, L Johansson, R Scaramuzzino
Lunds universitet, 2011
92011
Is the Church of Sweden an ‘Ordinary’Civil Society Organization?
S Linde, R Scaramuzzino
Nordic Journal of Religion and Society 31 (02), 118-138, 2018
82018
En svensk modell för civilsamhället? Organisationer inom det sociala området
R Scaramuzzino, A Meeuwisse
Socialt arbete i civilsamhället-aktörer, former och funktioner, 2017
82017
Violence, Sex or Work? Claims-making against the Swedish ban on the purchase of sexual services on the Internet
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Social Work & Society 12 (1), 2014
82014
Social Movements and Interest Groups Compared. How Organisational Type Matters for Explaining Swedish Organisations' Advocacy Strategies
H Johansson, R Scaramuzzino, M Wennerhag
Partecipazione e conflitto 12 (2), 353-381, 2019
72019
Samverkan mellan stat, region och civil-samhälle för nyanländas etablering-En utvärdering av projektet NAD i Skåne
A Jönsson, R Scaramuzzino
Lund: Socialhögskolan, 2016
72016
Influencing politics, politicians and bureaucrats: Explaining differences between Swedish CSOs’ strategies to promote political and social change
R Scaramuzzino, M Wennerhag
ECPR General Conference, Bordeaux, France, September, 4-7, 2013
72013
Föreningsaktiviteters betydelse och mervärde för nyanländas etablering genom NAD
A Jönsson, R Scaramuzzino
62018
Italian and Nordic social workers’ assessments of families with children at risk
P Guidi, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Nordic Social Work Research 6 (1), 4-21, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20