Roberto Scaramuzzino
Roberto Scaramuzzino
PdD in social work, Lund University
Verifierad e-postadress på soch.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Everyday realities and visionary ideals among social workers in the Nordic countries: A matter of specialization and work tasks?
A Meeuwisse, R Scaramuzzino, H Swärd
Nordic Social Work Research 1 (1), 5-23, 2011
412011
Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 2011
H Johansson, A Kassman, R Scaramuzzino
Överenskommelsen, 2011
352011
A Nordic model in child welfare?
H Blomberg, C Corander, C Kroll, A Meeuwisse, R Scaramuzzino, ...
Social work and child welfare politics: Through Nordic lenses, 29-45, 2010
292010
Advocacy compromised: How financial, organizational and institutional factors shape advocacy strategies of civil society organizations
M Arvidson, H Johansson, R Scaramuzzino
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29 …, 2018
262018
The weapon of a new generation?—Swedish Civil Society Organizations’ use of social media to influence politics
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Journal of information technology & politics 14 (1), 46-61, 2017
262017
Equal opportunities
R Scaramuzzino
A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy 5, 2012
222012
Social workers' attitudes to privatization in five countries
J Kallio, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Journal of Social Work 16 (2), 174-195, 2016
182016
A Swedish culture of advocacy?: Civil society organisations’ strategies for political influence
M Arvidson, H Johansson, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Sociologisk forskning 55 (2-3), 341-364, 2018
172018
Equal opportunities?: a cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy
R Scaramuzzino
Malmö University, Faculty of Health and Society, 2012
162012
EU och den ideella sektorn-En studie av det svenska Equalprogrammet
R Scaramuzzino, C Heule, H Johansson, A Meeuwisse
Malmö Högskola, Hälsa och samhälle, 2010
152010
Socialt arbete i civilsamhället-aktörer, former och funktioner
S Linde, R Scaramuzzino
Studentlitteratur AB, 2017
102017
Violence, Sex or Work? Claims-making against the Swedish ban on the purchase of sexual services on the Internet
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Social Work & Society 12 (1), 2014
92014
Mellan deltagande och inflytande-En kartläggning av brukarråd i Skånes kommuner
H Johansson, L Johansson, R Scaramuzzino
Lunds universitet, 2011
92011
Social Movements and Interest Groups Compared. How Organisational Type Matters for Explaining Swedish Organisations' Advocacy Strategies
H Johansson, R Scaramuzzino, M Wennerhag
Partecipazione e conflitto 12 (2), 353-381, 2019
82019
Is the Church of Sweden an ‘Ordinary’Civil Society Organization?
S Linde, R Scaramuzzino
Nordic Journal of Religion and Society 31 (02), 118-138, 2018
82018
En svensk modell för civilsamhället? Organisationer inom det sociala området
R Scaramuzzino, A Meeuwisse
Socialt arbete i civilsamhället-aktörer, former och funktioner, 2017
82017
Samverkan mellan stat, region och civil-samhälle för nyanländas etablering-En utvärdering av projektet NAD i Skåne
A Jönsson, R Scaramuzzino
Lund: Socialhögskolan, 2016
72016
Influencing politics, politicians and bureaucrats: Explaining differences between Swedish CSOs’ strategies to promote political and social change
R Scaramuzzino, M Wennerhag
ECPR General Conference, Bordeaux, France, September, 4-7, 2013
72013
Föreningsaktiviteters betydelse och mervärde för nyanländas etablering genom NAD
A Jönsson, R Scaramuzzino
62018
Italian and Nordic social workers’ assessments of families with children at risk
P Guidi, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Nordic Social Work Research 6 (1), 4-21, 2016
62016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20