Följ
Roberto Scaramuzzino
Roberto Scaramuzzino
PdD in social work, Lund University
Verifierad e-postadress på soch.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Advocacy compromised: How financial, organizational and institutional factors shape advocacy strategies of civil society organizations
M Arvidson, H Johansson, R Scaramuzzino
VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 29 …, 2018
522018
Everyday realities and visionary ideals among social workers in the Nordic countries: A matter of specialization and work tasks?
A Meeuwisse, R Scaramuzzino, H Swärd
Nordic Social Work Research 1 (1), 5-23, 2011
522011
Staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle: Perspektiv på en överenskommelse: andra tematiska studien, juni 2011
H Johansson, A Kassman, R Scaramuzzino
Överenskommelsen, 2011
452011
The weapon of a new generation?—Swedish Civil Society Organizations’ use of social media to influence politics
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Journal of information technology & politics 14 (1), 46-61, 2017
372017
A Swedish culture of advocacy? Civil society organisations' strategies for political influence
M Arvidson, H Johansson, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Sociologisk Forskning, 341-364, 2018
362018
Equal opportunities
R Scaramuzzino
A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy 5, 2012
362012
A Nordic model in child welfare
H Blomberg, C Corander, C Kroll, A Meeuwisse, R Scaramuzzino, ...
Social work and child welfare politics: Through Nordic lenses, 29-45, 2010
322010
Social workers' attitudes to privatization in five countries
J Kallio, A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Journal of social work 16 (2), 174-195, 2016
242016
Equal opportunities?: A cross-national comparison of immigrant organisations in Sweden and Italy
R Scaramuzzino
Malmö University, Faculty of Health and Society, 2012
192012
Social movements and interest groups compared. How organisational type matters for explaining Swedish organisations' advocacy strategies
H Johansson, R Scaramuzzino, M Wennerhag
Partecipazione e conflitto 12 (2), 353-381, 2019
182019
EU och den ideella sektorn-En studie av det svenska Equalprogrammet
R Scaramuzzino, C Heule, H Johansson, A Meeuwisse
Malmö Högskola, Hälsa och samhälle, 2010
162010
Can EU civil society elites burst the Brussels bubble? Civil society leaders’ career trajectories
J Lindellee, R Scaramuzzino
Politics and Governance 8 (3), 86-96, 2020
132020
Socialt arbete i civilsamhället-aktörer, former och funktioner
S Linde, R Scaramuzzino
Studentlitteratur AB, 2017
122017
Samverkan mellan stat, region och civilsamhälle för nyanländas etablering: En utvärdering av projektet NAD i Skåne
A Jönsson, R Scaramuzzino
Lund: Lunds universitet, 2016
122016
Is the Church of Sweden an ‘Ordinary’Civil Society Organization? –The advocacy activities of the Church in comparison to other civil society organizations in Sweden
S Linde, R Scaramuzzino
Nordic Journal of Religion and Society 31 (2), 118-138, 2018
112018
Europeanization of Swedish civil society: Motives, activities, and perceived consequences
R Scaramuzzino, M Wennerhag
Europeanization in Sweden—opportunities and challenges for civil society …, 2019
102019
Civil society organizations going European? The Europeanization of Swedish CSOs
R Scaramuzzino, M Wennerhag
SAGE Open 5 (2), 2158244015587561, 2015
102015
Violence, Sex or Work? Claims-making against the Swedish ban on the purchase of sexual services on the Internet
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Social Work & Society 12 (1), 2014
102014
Membership in the digital era: Swedish trade unions’ use of Internet and social media
G Scaramuzzino, R Scaramuzzino
Sociologisk forskning 57 (1), 43–66-43–66, 2020
92020
Europeanization in Sweden: Opportunities and challenges for civil society organizations
A Meeuwisse, R Scaramuzzino
Berghahn Books, 2018
92018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20