Follow
Dagmara Wójcik
Dagmara Wójcik
University of Economics in Katowice
Verified email at uekat.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zaufanie w gospodarce współdzielenia
K Czernek, D Wójcik, P Marszałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 295 (3), 23-48, 2018
192018
Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
K Czernek, D Wójcik
Handel Wewnętrzny, 66-76, 2017
142017
Gospodarka współdzielenia a gospodarka doznań w sektorze turystycznym, w: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A.(red.)
D Wójcik
Organizacja w sieci relacji, 50-64, 2017
62017
Gospodarka doznań a sektory kreatywne w dobie innowacji technologicznych na przykładzie sektora turystycznego
D Wójcik
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 25-50, 2017
52017
MIKROFUNDAMENTY WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ.
D Wójcik, P Klimas
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
52016
KONCEPTUALIZACJA POJĘCIA „MIKROFUNDAMENTY “W NAUKACH O ZARZĄDZANIU.
P Klimas, D Wójcik
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/prace Naukowe …, 2016
42016
Trust in the sharing economy
K Czernek, D Wójcik, P Marszałek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 295 (3), 23-48, 2018
32018
ANTECEDENCJE WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE TURYSTYCZNYM-WYZWANIA BADAWCZE.
D Wójcik, K Czernek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
32016
The tourism sector’s development and popularization of sharing economy. The impact on cooperation
D Wójcik, P Klimas, K Czernek-Marszałek, P Juszczyk
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of …, 2019
22019
Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym
D Wójcik, K Czernek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 187-197, 2018
22018
Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze sztuk performatywnych–perspektywy badawcze
D Wójcik
Studia Ekonomiczne, 110-120, 2018
12018
Core skills in ICT–systematic review of academic and grey literature
P Klimas, D Wójcik
Studia Ekonomiczne, 7-27, 2018
12018
Współpraca sieciowa w instytucjach kultury
D Wójcik
The Networked Organization 27 (2 s 146), 95, 2015
1*2015
Zintegrowany system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla małych kopalń na przykładzie Kopalni Gipsu i Anhydrytu w Niwnicach
K Miśkiewicz, A Wojaczek, D Wójcik
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 48 (1), 30-35, 2010
12010
Social Relationships: The Secret Ingredient of Synergistic Venture Cooperation
K Czernek-Marszałek, P Klimas, P Juszczyk, D Wójcik
Bleeding-Edge Entrepreneurship: Digitalization, Blockchains, Space, the …, 2023
2023
The Two-Sided Effect of the Sharing Economy and Its Impacts on Inter-organizational Cooperation in the Tourism Sector
P Klimas, K Czernek-Marszałek, D Wójcik, P Juszczyk
Networks in International Business: Managing Cooperatives, Franchises and …, 2023
2023
Koopetycja w perspektywie synoptycznej i inkrementalnej. Kontekst sektora kultury
P Juszczyk, D Wójcik
Przegląd Organizacji, 12-18, 2021
2021
Uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze kreatywnym na przykładzie sztuk performatywnych
D Wójcik
2021
Współpraca w sektorze turystycznym a ograniczanie rozwoju sektora. Kontekst gospodarki współdzielenia
P Klimas, D Wójcik, K Czernek-Marszałek, P Juszczyk
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 69-82, 2019
2019
Presja technologiczna jako stymulanta wykorzystania nowoczesnych technologii w sektorze turystycznym
D Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 110-119, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20