Elina Fergin Wennberg
Elina Fergin Wennberg
HUI Research
Verifierad e-postadress på huiresearch.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Rekrytering och kompetensförsörjning i snabbväxande företag
K Wennberg, H Lindberg, E Fergin
Ratio–Näringslivets forskningsinstitut, 2013
82013
Vad är kompetens
N Karlson, E Fergin
Ratios rapportserie 6, 2013
62013
Homogenitet i bolagsstyrelser och VD: ars avgång
E Fergin, FW Andersson, K Hellerstedt, S Terjesen, K Wennberg
Publicerad i Ekonomisk debatt, 2013
12013
Kompetensförsörjningen i svenska företag
E Fergin, C Stern, K Wennberg, C Holgersson
Ratio–Näringslivets forskningsinstitut, 0
1
Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?
SO Daunfeldt, E Fergin, A Bornhäll
Företagens kom
AK Wennberg, H Lindberg, E Fergin
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6