Butnaru Daniela Ştefania
Butnaru Daniela Ştefania
Institutul de Filologie Română "A. Philippide" - Academia Română, Filiala Iaşi
Verified email at acadiasi.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului
DŞ Butnaru
Alfa, 2011
92011
Un toponim de origine slavo‑bulgară din centrul Moldovei: Bârnova
D Moldovanu, D Butnaru
Anuar de lingvistică şi istorie literară, 2018
12018
La symbolique de la dénomination toponymique. Etude de cas: la toponymie urbaine officielle de Botoşani
D Butnaru
Philologica Jassyensia 8 (2 (16)), 143-150, 2012
12012
Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin
D Butnaru
Philologica Jassyensia 7 (1 (13)), 39-45, 2011
12011
Une application ŕ la théorie des champs toponymiques: Bistriţa
DŞ Butnaru
Philologica Jassyensia 16 (2 (32)), 45-53, 2020
2020
Quelques remarques relatifs ŕ l’étymologie et ŕ la typologie de l’hydronymie du Nord‑Est de la Roumanie
D Butnaru, AM Prisacaru
Onomŕstica. Anuari de la Societat d'Onomŕstica, 15-38, 2019
2019
UNE APPLICATION DE LA THÉORIE DES CHAMPS TOPONYMIQUES: BÂRLADUL.
D BUTNARU
Studii si Cercetari de Onomastica si Lexicologie 12, 2019
2019
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). IX. Ținutul Vaslui. Partea 1 (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Casa Editorială Demiurg Plus, Iași …
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-3, 2019
2019
Contribuţii onomastice
D Butnaru
Philologica Jassyensia 15 (1), 327-329, 2019
2019
Elena Isabelle Tamba, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018, 234 p.
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-3, 2019
2019
Atlante toponomastico del Piemonte Montano. 54. Pomaretto–Area Occitana
D Butnaru
Philologica Jassyensia 14 (2), 309-311, 2018
2018
CLASIC ŞI MODERN
O ICHIM, L BOTOŞINEANU, D BUTNARU, MR CLIM, V OLARIU
2018
Toponymic Atlas of Mountain Piedmont. Pomaretto
D Butnaru
PHILOLOGICA JASSYENSIA 14 (2), 309-311, 2018
2018
A diachronic analysis of the Crasna hydronim field
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-8, 2018
2018
„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”(SCOL), Anul X, Nr. 1–2, 2017, 334 p.
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-4, 2018
2018
O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-7, 2018
2018
Cristina Florescu (ed.), Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular), Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Colecția …
DŞ Butnaru
Diacronia, 1-3, 2017
2017
Toponimia româneasca din Bucovina habsburgica (actualele teritorii românesti). Germanizare si reromânizare
D Butnaru
Philologica Jassyensia 12 (1), 363, 2016
2016
Romanian toponymy in Northern Habsburg (current roman territories). Germanization and re-romanization
D Butnaru
PHILOLOGICA JASSYENSIA 12 (1), 363-365, 2016
2016
Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (II)
D Butnaru
„Philologica Jassyensia” 22, 33-37, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20