Follow
Butnaru Daniela
Butnaru Daniela
Other namesButnaru Daniela Ștefania
Institutul de Filologie Romānă „Alexandru Philippide" - Academia Romānă - Filiala Iaşi
Verified email at acadiasi.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului
DŞ Butnaru
Alfa, 2011
142011
La symbolique de la dénomination toponymique. Etude de cas: la toponymie urbaine officielle de Botoşani
D Butnaru
Philologica Jassyensia 8 (2 (16)), 143-150, 2012
42012
ON THE CHALLENGES OF A DICTIONARY OF TOPONYMY.
AM PRISACARU, D BUTNARU
Studii şi Cercetări de Onomastică şi Lexicologie 14, 2021
12021
Un toponim de origine slavo‑bulgară din centrul Moldovei: Bārnova
D Moldovanu, D Butnaru
Anuar de lingvistică şi istorie literară, 2018
12018
Iorgu Iordan, toponimist
D Butnaru
Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, 2016
12016
G. Ivănescu despre BP Hasdeu. Pagini inedite
L Botoşineanu, D Butnaru
Philologica Jassyensia 9 (2), 2013
12013
Aspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River Basin
D Butnaru
Philologica Jassyensia 7 (1 (13)), 39-45, 2011
12011
Reference Dictionary of Ukrainian Names: English-Ukrainian and Ukrainian-English. With pronunciation and etymology. English-Ukrainian. Ukrainian-English
D Butnaru
Philologica Jassyensia 19 (2), 336-338, 2023
2023
Viorica RĂILEANU. Tipologia numelui de familie: semantică și structură.
D Butnaru
Philologia 65 (2 (320)), 110-113, 2023
2023
Pe cānd Prutul nu era hotar. Mărturii toponimice ale unității romānilor
D Butnaru
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan, 14-21, 2023
2023
Satul Rotunda (județul Neamț). Periplu toponimic
D Butnaru
Identitate și ideologie. Limba și literatura romānă īn paradigma culturală …, 2022
2022
Vechi şi nou īn toponimia comunei Săbăoani (judeţul Neamţ)
D Butnaru
Name and naming. Multiculturalism in Onomastics, 399-407, 2022
2022
Interferenţe etnice şi confesionale reflectate īn antroponimie. Observaţii pe baza Catagrafiilor Vistieriei Moldovei. Ţinutul Suceava (1820)
D Butnaru
Name and naming. Multiculturalism in Onomastics, 25-34, 2022
2022
PREZENȚA SOARELUI ĪN ONOMASTICA ROMĀNEASCĂ
D BUTNARU
LEXICOGRAFIA ACADEMICĂ ROMĀNEASCĂ. PROVOCĂRILE INFORMATIZĂRII, 75, 2022
2022
Tezaurul toponimic al Romāniei: Moldova. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic).. Toponime descriptive. Volumul II. Partea a 2-a
DŞ Butnaru, D Moscal, AM Prisacaru, V Cojocaru
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2021
2021
Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea a 2-a, Toponime descriptive
VC Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru
2021
Tezaurul toponimic al Romāniei. Moldova. Volumul II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), partea a 2-a, Toponime descriptive,
VC Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru
2021
Rotunda. Devenirea unei comunităţi catolice
CD Ştefan Lupu, Silviu Vacaru, Fabian Doboş, Dănuţ Doboş, Iulian Ghercă ...
2021
Oiconimele din comuna Cacica. Etimologii și cāmpuri toponimice
DB Ana-Maria Prisacaru
Ex Oriente lux. In honorem Nicolae Saramandu, 2021
2021
On the challenges of a dictionary of toponymy
DB Ana-Maria Prisacaru
Studii și cercetări de onomastică și lexicologie 14 (2021), 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20