Följ
Peter Möller
Peter Möller
Verifierad e-postadress på du.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The (un) importance of the closure of village shops to rural migration patterns
J Amcoff, P Möller, E Westholm
The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 21 (2 …, 2011
392011
Tourism’s localised population effect in the rural areas of Sweden
P Möller, J Amcoff
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 18 (1), 39-55, 2018
212018
Young Adult Transition in a Tourism Dominated Rural Area
P Möller
Tourism Planning & Development 9 (4), 429-440, 2012
212012
Urbanity and Rurality in a Tourism Context: Exploring the Myth of Vivid Cities and Sleepy Villages
P Möller, M Thulemark, C Engström
Cambridge Scholars Publishing, 2014
92014
Young adults in rural tourism areas
P Möller
Örebro university, 2016
72016
När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn
J Amcoff, P Möller, E Westholm
Arbetsrapport, 2009
42009
Folkbildningen och lokalsamhället: En kunskapsöversikt om folkbildningens betydelse för lokal och regionalutveckling
P Möller
Dalarnas forskningsråd, 2004
3*2004
Vem bygger landet?: om unga och vuxna i den regionala utvecklingen
P Möller
Gidlunds förlag, 2011
22011
Forskning och utveckling i kommuner, landsting och regioner
P Möller
Dalarnas forskningsråd och Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 2005
22005
Unga vuxna i Sälen
P Möller
På gränsen - interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre …, 2012
12012
Dör byn när lanthandeln stänger?
J Amcoff, P Möller, E Westholm
Plan, 20-23, 2011
12011
Can Tourism Reduce the Negative Out-Migration Trend of Rural Young Adults?
P Möller, J Amcoff
2016
CHAPTER ONE URBANITY AND RURALITY IN A TOURISM CONTEXT: EXPLORING THE MYTH OF VIVID CITIES AND SLEEPY VILLAGES
MT PETERMÖLLER, C ENGSTRÖM
Rural Tourism: An International Perspective, 22, 2015
2015
Vivid city or sleepy village?: Young people in an urban tourism destination in rural Sweden
P Möller, M Thulemark
The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), 2011
2011
Kunskap som verktyg för förändring
P Möller
Gidlunds förlag, 2011
2011
Turism i rurala områden: en möjlighet att attrahera unga invånare?
P Möller
Gidlunds förlag, 2011
2011
Young adult’s relation to places with a dominating tourism industry
P Möller
Nordic Rural Futures: Pressures and possibilities, Tammsvik, Uppsala, 3-5 …, 2010
2010
Livet på landet–utan butik. I Jan Amcoff, Peter Möller & Erik Westholm (red) När lanthandeln stänger
P Möller
En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för …, 2009
2009
Unga vuxna i Dalarna 2008: En regional kartläggning av unga vuxnas livsvillkor
P Möller, M Lind, M Stålgren Lind, H Kåks
Dalarnas forskningsråd,, 2008
2008
En väg till utveckling?: Betydelsen av väginvesteringar för regional utveckling-exemplet Falun-Borlänge
S Heldt Cassel, J Håkansson, P Möller, E Westholm
Högskolan Dalarna: Institutionen Ekonomi och samhälle, 2007
2007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20