Följ
Leif Östman
Leif Östman
Professor in Curriculum studies, Uppsala university
Verifierad e-postadress på edu.uu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Learning as discourse change: A sociocultural mechanism
PO Wickman, L Östman
Science education 86 (5), 601-623, 2002
4552002
Teaching and learning in the science classroom: The interplay between teachers' epistemological moves and students' practical epistemology
M Lidar, E Lundqvist, L Östman
Science education 90 (1), 148-163, 2006
2842006
Education for sustainable development in early childhood education: A review of the research literature
M Hedefalk, J Almqvist, L Östman
Environmental Education Research 21 (7), 975-990, 2015
2512015
Education for sustainable development: Nature, school and democracy
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Studentlitteratur, 2005
2362005
Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem
L Östman
Acta Universitatis Upsaliensis, 1995
2221995
Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Lund: Studentlitteratur, 2003
2132003
How companion meanings are expressed by science education discourse
L Östman
1421997
Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad analys
CA Säfström, L Östman
Lund. Studentlitteratur, 1999
991999
Continuity and change in moral meaning‐making—a transactional approach
J Öhman, L Östman
Journal of moral education 36 (2), 151-168, 2007
972007
Clarifying the ethical tendency in educational practice–A Wittgenstein inspired approach
J Öhman, L Östman
Canadian Journal of Environmental Education (CJEE) 13 (1), 57-72, 2008
922008
Education for sustainable development and normativity: A transactional analysis of moral meaning‐making and companion meanings in classroom communication
L Östman
Environmental Education Research 16 (1), 75-93, 2010
832010
Epistemological norms and companion meanings in science classroom communication
E Lundqvist, J Almqvist, L Östman
Science education 93 (5), 859-874, 2009
742009
Analyzing students’ learning in classroom discussions about socioscientific issues
K Rudsberg, J Öhman, L Östman
Science Education 97 (4), 594-620, 2013
702013
Discourses, discursive meanings and socialization in chemistry education
L Östman
Journal of Curriculum studies 28 (1), 37-55, 1996
651996
Opening up the black box of learning-by-doing in sustainability transitions
K Van Poeck, L Östman, T Block
Environmental Innovation and Societal Transitions 34, 298-310, 2020
632020
Exploring the landscape of scientific literacy
L Östman, DA Roberts, PO Wickman, G Ericksen, A MacKinnon
Routledge, 2011
602011
The creative use of companion values in environmental education and education for sustainable development: exploring the educative moment
J Garrison, L Östman, M Håkansson
Environmental Education Research 21 (2), 183-204, 2015
592015
Globalisation and education for sustainable development: Emancipation from context and meaning
SL Bengtsson, LO Östman
Environmental Education Research 19 (4), 477-498, 2013
592013
Pragmatiska studier av meningsskapande
J Almqvist, D Kronlid, M Quennerstedt, J Öhman, M Öhman, L Östman
Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk 17 (3 …, 2008
582008
Promoting scientific literacy: Science education research in transaction
C Linder, L Östman, PO Wickman
Linnaeus Tercentenary Symposium, May 28-29, Uppsala, Sweden, 2007
582007
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20