Leif Östman
Leif Östman
Professor in Curriculum studies, Uppsala university
Verifierad e-postadress på edu.uu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Learning as discourse change: A sociocultural mechanism
PO Wickman, L Östman
Science education 86 (5), 601-623, 2002
4132002
Teaching and learning in the science classroom: The interplay between teachers' epistemological moves and students' practical epistemology
M Lidar, E Lundqvist, L Östman
Science education 90 (1), 148-163, 2006
2532006
Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem
L Östman
Acta Universitatis Upsaliensis, 1995
2161995
Education for sustainable development: Nature, school and democracy
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Studentlitteratur, 2005
1992005
Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Lund: Studentlitteratur, 2003
1972003
Education for sustainable development in early childhood education: A review of the research literature
M Hedefalk, J Almqvist, L Östman
Environmental Education Research 21 (7), 975-990, 2015
1712015
How companion meanings are expressed by science education discourse
L Östman
1271997
Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad analys
CA Säfström, L Östman
Lund. Studentlitteratur, 1999
941999
Continuity and change in moral meaning‐making—a transactional approach
J Öhman, L Östman
Journal of moral education 36 (2), 151-168, 2007
832007
Clarifying the Ethical Tendency in Educational Practice–A Wittgenstein Inspired Approach
J Öhman, L Östman
Canadian Journal of Environmental Education (CJEE) 13 (1), 57-72, 2008
812008
Education for sustainable development and normativity: A transactional analysis of moral meaning‐making and companion meanings in classroom communication
L Östman
Environmental Education Research 16 (1), 75-93, 2010
722010
Epistemological norms and companion meanings in science classroom communication
E Lundqvist, J Almqvist, L Östman
Science education 93 (5), 859-874, 2009
712009
Discourses, discursive meanings and socialization in chemistry education
L Östman
Journal of Curriculum Studies 28 (1), 37-55, 1996
601996
Analyzing students’ learning in classroom discussions about socioscientific issues
K Rudsberg, J Öhman, L Östman
Science Education 97 (4), 594-620, 2013
582013
Globalisation and education for sustainable development: emancipation from context and meaning
SL Bengtsson, LO Östman
Environmental Education Research 19 (4), 477-498, 2013
552013
Exploring the landscape of scientific literacy
C Linder, L Östman, DA Roberts, PO Wickman, G Ericksen, A MacKinnon
Routledge, 2010
512010
Promoting scientific literacy: Science education research in transaction
C Linder, L Östman, PO Wickman
Linnaeus Tercentenary Symposium, May 28-29, Uppsala, Sweden, 2007
502007
Pragmatiska studier av meningsskapande
J Almqvist, D Kronlid, M Quennerstedt, J Öhman, M Öhman, L Östman
Utbildning och demokrati 17 (3), 11-24, 2008
472008
Privileging and artifacts: On the use of information technology in science education
J Almqvist, L Östman
Interchange 37 (3), 225-250, 2006
472006
Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt
L Östman
442003
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20