Följ
Leif Östman
Leif Östman
Professor in Curriculum studies, Uppsala university
Verifierad e-postadress på edu.uu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Learning as discourse change: A sociocultural mechanism
PO Wickman, L Östman
Science education 86 (5), 601-623, 2002
5172002
Education for sustainable development in early childhood education: A review of the research literature
M Hedefalk, J Almqvist, L Östman
Environmental Education Research 21 (7), 975-990, 2015
3572015
Teaching and learning in the science classroom: The interplay between teachers' epistemological moves and students' practical epistemology
M Lidar, E Lundqvist, L Östman
Science education 90 (1), 148-163, 2006
3192006
Education for sustainable development: Nature, school and democracy
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Studentlitteratur, 2005
2662005
Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem
L Östman
Acta Universitatis Upsaliensis, 1995
2311995
Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin
K Sandell, J Öhman, LO Östman
Lund: Studentlitteratur, 2003
2222003
Problems of Meaning in Science Curriculum. Ways of Knowing in Science Series.
DA Roberts, L Ostman
Teachers College Press, 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027, 1998
1691998
How companion meanings are expressed by science education discourse
L Östman
1431997
Opening up the black box of learning-by-doing in sustainability transitions
K Van Poeck, L Östman, T Block
Environmental Innovation and Societal Transitions 34, 298-310, 2020
1242020
Continuity and change in moral meaning‐making—a transactional approach
J Öhman, L Östman
Journal of moral education 36 (2), 151-168, 2007
1042007
Clarifying the Ethical Tendency in Educational Practice-A Wittgenstein Inspired Approach
à Johan, à Leif
Canadian Journal of Environmental Education (CJEE) 13 (1), 57-72, 2008
1022008
Textanalys. Introduktion till syftesrelaterad analys
CA Säfström, L Östman
Lund. Studentlitteratur, 1999
1001999
Education for sustainable development and normativity: A transactional analysis of moral meaning‐making and companion meanings in classroom communication
L Östman
Environmental Education Research 16 (1), 75-93, 2010
922010
Analyzing students’ learning in classroom discussions about socioscientific issues
K Rudsberg, J Öhman, L Östman
Science Education 97 (4), 594-620, 2013
902013
Epistemological norms and companion meanings in science classroom communication
E Lundqvist, J Almqvist, L Östman
Science education 93 (5), 859-874, 2009
842009
Different teaching traditions in environmental and sustainability education
J Öhman, L Östman
Sustainable development teaching, 70-82, 2019
822019
Exploring the landscape of scientific literacy
L Östman, DA Roberts, PO Wickman, G Ericksen, A MacKinnon
Routledge, 2011
762011
The creative use of companion values in environmental education and education for sustainable development: exploring the educative moment
J Garrison, L Östman, M Håkansson
Environmental Education Research 21 (2), 183-204, 2015
752015
Discourses, discursive meanings and socialization in chemistry education
L Östman
Journal of Curriculum studies 28 (1), 37-55, 1996
751996
Creating space for ‘the political’in environmental and sustainability education practice: A political move analysis of educators’ actions
K Van Poeck, L Östman
Environmental Education Research 24 (9), 1406-1423, 2018
702018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20