Mario Rincón-Nigro
Mario Rincón-Nigro
University of Houston
Verifierad e-postadress på here.com - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
GPU-accelerated interactive visualization and planning of neurosurgical interventions
M Rincón-Nigro, NV Navkar, NV Tsekos, Z Deng
IEEE computer graphics and applications 34 (1), 22-31, 2013
252013
A text-driven conversational avatar interface for instant messaging on mobile devices
M Rincón-Nigro, Z Deng
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 43 (3), 328-332, 2013
142013
Improving energy efficiency of gpu based general-purpose scientific computing through automated selection of near optimal configurations
X Ma, M Rincon, Z Deng
University of Houston2011, 2011
142011
Generación automática de código a partir de máquinas de estado finito
M Rincón Nigro, J Aguilar Castro, F Hidrobo Torres
Computación y Sistemas 14 (4), 405-421, 2011
102011
Cost-based workload balancing for ray tracing on multi-GPU systems
M Rincón-Nigro, Z Deng
ACM SIGGRAPH 2013 Posters, 1-1, 2013
32013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5