Suraj Narayanan Sasikumar
Suraj Narayanan Sasikumar
Verifierad e-postadress på anu.edu.au - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Count-based exploration in feature space for reinforcement learning
J Martin, SN Sasikumar, T Everitt, M Hutter
Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2017
422017
Exploration in feature space for reinforcement learning
SN Sasikumar
arXiv preprint arXiv:1710.02210, 2017
22017
Victoria’s response to a resurgence of COVID-19 has averted 9,000-37,000 cases in July 2020
A Saul, N Scott, BS Crabb, SS Majundar, B Coghlan, ME Hellard, ...
The Medical Journal of Australia, 1, 2020
2020
Interpreting the effect of social restrictions on cases of COVID-19 using mobility data
TH Tran, S Sasikumar, A Hennessy, A O'Loughlin, L Morgan
The Medical Journal of Australia, 1, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4