Följ
Pranavan Somaskandhan
Pranavan Somaskandhan
PhD Student at the University of Queensland, Australia
Verifierad e-postadress på uq.edu.au
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Identifying the optimal set of attributes that impose high impact on the end results of a cricket match using machine learning
P Somaskandhan, G Wijesinghe, LB Wijegunawardana, ...
2017 IEEE International Conference on Industrial and Information Systems …, 2017
92017
P137 Deep learning enables accurate automatic sleep stage classification in a clinical paediatric population
P Somaskandhan, H Korkalainen, P Terrill, S Sigurðardóttir, E Arnardóttir, ...
Sleep Advances 2 (Supplement_1), A66-A66, 2021
2021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2