Follow
Ana-Maria Gînsac
Ana-Maria Gînsac
Verified email at uaic.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
La lexicographie slavonne-roumaine au XVIIe sičcle
AM Gînsac, M Ungureanu
Zeitschrift für romanische Philologie 134 (Issue 3), Pages 845–876, 2018
132018
Teonimie românească: concept, metodă, probleme
AM Gînsac
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2013
11*2013
Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)
AM Gînsac, I Camară, D Moscal, M Ungureanu
92017
Editarea comparativă a lexicoanelor slavo-române din secolul al XVII-lea: proiectul eRomLex
AM Gînsac, MA Moruz, M Ungureanu
Diacronia 2021 (14), A192-A192, 2021
3*2021
Culture language and foreign names adaptation during the pre-modern Romanian.
AM Gînsac, M Ungureanu
Diacronia, 2020
32020
Despre echivalarea toponimelor biblice descriptive în limba română
AM Gînsac
Studii şi cercetări lingvistice 63, 121‒135, 2012
32012
The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830.
AM Gînsac, M Ungureanu
Diacronia, 2018
22018
Les premičres traductions roumaines de la Septante (XVIIe sičcle). Le projet «Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688»
AM Gînsac, M Ungureanu
Journal of Septuagint and Cognate Studies (JSCS) 48, 129-145, 2015
22015
Lexiconul de la Moscova în raport cu celelalte lexicoanele slavo-române din secolul al XVII-lea.
M Ungureanu, AM Ginsac
Philologica Jassyensia 15 (2), 2019
12019
Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
E Munteanu, AM Gînsac, AM Minuţ, LG Munteanu, M Ungureanu
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / http://www.editura …, 2016
1*2016
On the graphic adaptation of proper names in the first Romanian translation of the Septuagint (Ms. 45)
AM Gînsac
Diacronia, 1-12, 2016
12016
Despre traducerea toponimelor biblice descriptive în limba română
AM Gînsac
Editura Academiei Române, 2012
12012
Translating and adapting the lexicographic definitions in the Slavonic-Romanian Lexicon from the Ms no 3473.
D Moscal, AM Gînsac
Diacronia, 2022
2022
The first Romanian dictionaries (17th century). Digital aligned corpus
AM Gînsac, MA Moruz, M Ungureanu
IDS-Verlag, 2022
2022
Gr. ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων în vechile versiuni românești ale Psaltirii
AM Gînsac
Philologica Jassyensia 18 (2 (36)), 75-82, 2022
2022
Les noms de la Russie en roumain prémoderne: problčmes de traduction
AM Gînsac, D Moscal, M Ungureanu
Вопросы ономастики. 2022. Том 19.№ 3, 177-194, 2022
2022
L’adaptation formelle des toponymes étrangers dans les traductions roumaines de l’allemand (1780–1830)
AM Gînsac, M Ungureanu
Geschichte der romanischen Länder und ihrer Sprachen: Innerromanischer und …, 2021
2021
Lexiconul slavo-român din Ms. BAR 3473 Prime atestări pentru sensuri, cuvinte și sintagme
A Gînsac, M Ungureanu
Philologica Jassyensia 17 (2), 49-56, 2021
2021
Despre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816)
D Moscal, AM Gînsac
Philologica Jassyensia 16 (2), 161-170, 2020
2020
Writing Foreign Toponyms in Premodern Romanian (1780-1830)
AM Gînsac, M Ungureanu
Namn i skrift. Names in Writing 44, 79-96, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20