Följ
Veronika A Johansson
Veronika A Johansson
Doctor in Plant Ecology, Stockholm University
Verifierad e-postadress på nrm.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Remnant populations and plant functional traits in abandoned semi-natural grasslands
VA Johansson, SAO Cousins, O Eriksson
Folia Geobotanica 46 (2), 165-179, 2011
742011
Partial mycoheterotrophy in Pyroleae: nitrogen and carbon stable isotope signatures during development from seedling to adult
VA Johansson, A Mikusinska, A Ekblad, O Eriksson
Oecologia 177 (1), 203-211, 2015
332015
Recruitment limitation, germination of dust seeds, and early development of underground seedlings in six Pyroleae species
VA Johansson, O Eriksson
Botany 91 (1), 17-24, 2013
182013
Specificity of fungal associations of Pyroleae and Monotropa hypopitys during germination and seedling development
VA Johansson, M Bahram, L Tedersoo, U Kõljalg, O Eriksson
Molecular Ecology 26 (9), 2591-2604, 2017
162017
Dust seed production and dispersal in Swedish Pyroleae species
VA Johansson, G Müller, O Eriksson
Nordic Journal of Botany 32 (2), 209-214, 2014
142014
Minskad bekämpning i jordbruket; möjligheter och konsekvenser
O Petterson, J Petterson, V Johansson, H Fogelfors, R Sigvald, ...
Kungliga SkogsochLantbruksakademiensTidskrift 128, 379-396, 1989
71989
Recruitment ecology and fungal interactions in mycoheterotrophic Ericaceae
VA Johansson
Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University, 2014
12014
Lilla Hjärtat går i graven, Pippi lever vidare: En text-och bildanalys av barnlitteratur och en idéanalys av debatter, kring framställningen av etnicitet
K Edman, V Johansson
12013
Sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård för demenssjuka personer på särskilt boende.: En allmän litteraturstudie
V Johansson, C Molin
2021
Flerspråkighet i den ordinarie undervisningen: En kvalitativ studie av några lärares inställning till modersmålsanvändning i den reguljära undervisningen
V Johansson
2021
Den fysiska förskolemiljön ur ett genusperspektiv: En kvalitativ observations-och intervjustudie om genus i förhållande till den fysiska miljön i några förskolor
F Nilsson, V Johansson
2020
Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk.: En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och …
AM Andersson, V Johansson
2020
Taktil massage: En litteraturöversikt om effekter av taktil massage samt sjuksköterskor erfarenheter av taktil massage
J Dahlén, V Johansson
2014
Föränderlig navigationsstruktur: En empirisk studie i e-handelsmiljö.
V Johansson, E Andersson
University of Borås/School of Business and IT, 2012
2012
Interactions Between Plants and Fungi: Costs and Benefits of Having a Mixotrophic Or Mycoheterotrophic Life Style
VA Johansson
Plant Ecology, Department of Botany, Stockholm University, 2011
2011
Functional traits and remnant populations of plants in abandoned semi-natural grasslands
V Johansson
Plant Ecology, Department of Botany, Stockholm University, 2009
2009
En undersökning om fritidshemspersonalens uppfattning av den kunskapsspridning som sker inom ett arbetslag
K Balting, V Johansson
2007
Riskanalys-ett saett att se helheten
V Johansson
KEMISK TIDSKRIFT 106, 32-32, 1994
1994
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–18