Jörgen Larsson
Jörgen Larsson
Verifierad e-postadress på chalmers.se
TitelCiteras avÅr
Would shorter working time reduce greenhouse gas emissions? An analysis of time use and consumption in Swedish households
J Nässén, J Larsson
Environment and Planning C: Government and Policy 33 (4), 726-745, 2015
622015
Self-help books on avoiding time shortage
J Larsson, C Sanne
Time & Society 14 (2-3), 213-230, 2005
462005
Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050
J Larsson
Naturvårdsverket, 2015
402015
Greenhouse gas emissions and subjective well-being: An analysis of Swedish households
D Andersson, J Nässén, J Larsson, J Holmberg
Ecological economics 102, 75-82, 2014
332014
Om föräldrars tidspress: orsaker och förändringsmöjligheter
J Larsson
rapport nr.: Research report 139 Forskningsrapport 139, 2007
332007
Studier i tidsmässig välfärd-med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för småbarnsfamiljer
J Larsson
rapport nr.: Göteborg studies in sociology 49 Doktorsavhandlingar vid …, 2012
262012
Studier i tidsmässig välfärd-med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för småbarnsfamiljer
J Larsson
rapport nr.: Göteborg studies in sociology 49 Doktorsavhandlingar vid …, 2012
262012
Explaining the variation in greenhouse gas emissions between households: socioeconomic, motivational, and physical factors
J Nässén, D Andersson, J Larsson, J Holmberg
Journal of industrial ecology 19 (3), 480-489, 2015
232015
The effect of work hours on energy use: A micro-analysis of time and income effects
J Nässén, J Larsson, J Holmberg
Proceedings to ACEEE Summer Study, La Colle sur Loup, France, 1-6, 2009
182009
Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050
D Bryngelsson, F Hedenus, J Larsson
Chalmers University of Technology, 2013
172013
Swedish fathers choosing part-time work
J Larsson, S Björk
Community, Work & Family 20 (2), 142-161, 2017
162017
Klimatomställningen och det goda livet
J Holmberg, J Larsson, J Nässén, S Svenberg, D Andersson
Naturvårdsverket, 2011
162011
International and national climate policies for aviation: a review
J Larsson, A Elofsson, T Sterner, J Åkerman
Climate Policy 19 (6), 787-799, 2019
142019
Rik på riktigt: En värdefull vardag är möjlig!
F Warberg, J Larsson
BoD-Books on Demand, 2013
132013
Klimatomställning Göteborg 2.0
J Larsson, CL Bolin, SPST Forskningsinstitut
Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Mistra Urban Futures Report 2, 2014
102014
Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor
A Kamb, J Larsson, J Nässén, J Åkerman
Metodutveckling och resultat för 2014, 1990
101990
Measuring greenhouse gas emissions from international air travel of a country’s residents methodological development and application for Sweden
J Larsson, A Kamb, J Nässén, J Åkerman
Environmental Impact Assessment Review 72, 137-144, 2018
92018
Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990–2017
A Kamb, J Larsson, J Åkerman
Gothenburg: Chalmers, 2018
82018
Vad är Tidsbrist
J Larsson
En forskningsöversikt och en modell för studier av barnfamiljers tidsmässiga …, 2004
72004
Low-carbon Gothenburg 2.0
J Larsson, L Bolin
Technological potentials and lifestyle changes.(Mistra urban futures Report …, 2014
62014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20