Follow
Bartłomiej Wójtowicz
Bartłomiej Wójtowicz
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Fall detector using discrete wavelet decomposition and SVM classifier
B Wójtowicz, A Dobrowolski, K Tomczykiewicz
Metrology and Measurement Systems 22 (2), 303-314, 2015
142015
Knowledge-based systems for ambient social interactions
X Su, E Gilman, P Kwiatkowski, T Latkowski, A Pröbstl, B Wójtowicz, ...
International Joint Conference on Ambient Intelligence, 61-71, 2011
92011
Projekt integratora danych sensorycznych do detekcji niekontrolowanych upadków (ang. Multisensor data integrator to detect uncontrolled falls)
B Wójtowicz, AP Dobrowolski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 62 (4), 229-240, 2013
42013
Bezprzewodowy detektor upadków (ang. Wireless falls detector)
B Wójtowicz, A Dobrowolski
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 55 (3), 72-75, 2014
22014
Detektor upadków oparty na dyskretnej transformacie falkowej oraz niezależnych klasyfikatorach SVM (ang. Falls detector based on discrete wavelet transform and independent SVM …
B Wójtowicz, AP Dobrowolski
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 55 (3), 22-26, 2014
12014
Badania eksploatacyjne czterosensorowego detektora upadków (ang. Inspection of four-sensor falls detector)
B Wójtowicz, A Dobrowolski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 64 (2), 45-58, 2015
2015
Fall detector using discrete wavelet decomposition and SVM classifier
AP Dobrowolski, B Wójtowicz, K Tomczykiewicz
Metrology and Measurement Systems 22 (2), 2015
2015
Multisensoryczny detektor upadków wykorzystujący dyskretną dekompozycję falkową oraz klasyfikator SVM (ang. A multisensor fall detector using the discrete wavelet decomposition …
B Wójtowicz, A Dobrowolski
Pomiary Automatyka Kontrola 60 (9), 729-732, 2014
2014
Integracja sygnałów sensorycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji na potrzeby identyfikacji wybranych schorzeń metabolicznych (ang. The integration of sensory …
M Chmielewski, P Bandurski, W Matuszewski, P Stąpor, B Wójtowicz
WAT - Wiedza Ambicja Technologia, Volume: Technologie podwójnego …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9