Narges Honarvar Nazari
Narges Honarvar Nazari
Verifierad e-postadress på pitt.edu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Assessing the impact of graphical quality on automatic text recognition in digital maps
YY Chiang, S Leyk, NH Nazari, S Moghaddam, TX Tan
Computers & Geosciences 93, 21-35, 2016
222016
Integrating text recognition for overlapping text detection in maps
NH Nazari, T Tan, YY Chiang
Electronic Imaging 2016 (17), 1-8, 2016
52016
Interpreting the Rhetoric of Visual Advertisements
K Ye, NH Nazari, J Hahn, Z Hussain, M Zhang, A Kovashka
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019
12019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3