Följ
Jaehong Kim
Jaehong Kim
Verifierad e-postadress på kaist.ac.kr - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Neural adaptive content-aware internet video delivery
H Yeo, Y Jung, J Kim, J Shin, D Han
13th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation …, 2018
1062018
Neural-Enhanced Live Streaming: Improving Live Video Ingest via Online Learning
J Kim, Y Jung, H Yeo, J Ye, D Han
Proceedings of the Annual conference of the ACM Special Interest Group on …, 2020
372020
NeuroScaler: neural video enhancement at scale
H Yeo, H Lim, J Kim, Y Jung, J Ye, D Han
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2022 Conference, 795-811, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3