Följ
Diana Holmqvist
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Procurement as a market in adult education
A Fejes, D Holmqvist
Neoliberalism and Market Forces in Education, 156-169, 2019
302019
Auctioning out education: On exogenous privatisation through public procurement
D Holmqvist, A Fejes, E Nylander
European educational research journal 20 (1), 102-117, 2021
232021
Adult education at auction: On tendering-based procurement and valuation in Swedish municipal adult education
D Holmqvist
Linköping University Electronic Press, 2022
182022
A cry, a clash and a parting: a French pragmatic sociology approach to ‘the struggle over the teacher’s soul’
D Holmqvist
International studies in sociology of education 31 (3), 347-366, 2022
102022
Komvux som marknad
A Fejes, P Andersson, D Holmqvist, K Muhrman
Studentlitteratur AB, 2020
82020
Lärandeteorier för vuxna
S Ahn, M Abrandt Dahlgren, D Holmqvist
Studentlitteratur AB, 2020
32020
How auctions shape the value of education: Tendering-based procurement as management tool in adult education
D Holmqvist
European Educational Research Journal, 14749041241234084, 2024
2024
Fast delivery, on demand: how flexibility and individualization policy are enacted in Swedish municipal adult education
D Holmqvist, P Andersson, K Muhrman
Nordic Journal of Studies in Educational Policy 10 (1), 60-72, 2024
2024
Undervisning och lärande för hållbarhet i högre utbildning: Rapport om ett utvecklingsarbete med några praktiska exempel
D Bladh, D Holmqvist
Linköping University Electronic Press, 2024
2024
Book Review: Feminism and conviviality. Coexistence, discord, hope in SOCIOLOGISK FORSKNING, vol 60, issue 1, pp 107-109
D Holmqvist
Sociologisk forskning 60 (1), 107-109, 2023
2023
Lärande för hållbarhet i högre utbildning–en didaktisk modell i tre steg
D Bladh, D Holmqvist, K Muhrman
Pedagogikdagen vid LiU 2023, 2023
2023
När Komvux Upphandlas: Värdekonstruktioner Och Organisering i Kommunal Vuxenutbildning
D Holmqvist
Linköping University Electronic Press, 2022
2022
Teacher, adult educator, entrepreneur? Making sense of adult education at auction: a Swedish case example
D Holmqvist
Looking back for the future. Reconsidering adult learning and communities …, 2021
2021
Education for Sustainability in a University Setting: What is Possible?
D Holmqvist
MOVEMENTS FOR DEMOCRACY, CRITICAL LEARNING AND THE LIMITS OF WHAT WE KNOW, 26, 0
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–14