Johan Fornas
Johan Fornas
Södertörn University, Stockholm, Sweden
Verifierad e-postadress på sh.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cultural theory and late modernity
J Fornas
Sage, 1995
1095*1995
Kulturanalyser: ungdom, utbildning, modernitet: essäer
T Ziehe
Symposion, 1989
4591989
Kulttuuriteoria: myöhäismodernin ulottuvuuksia
J Fornäs
Osuuskunta Vastapaino, 1998
2901998
Ambivalenser og mangfoldighed: en artikelsamling om ungdom, skole, æstetik og kultur
T Ziehe
Politisk revy, 1989
2851989
In garageland: Rock, youth and modernity
J Fornäs, U Lindberg, O Sernhede
Routledge, 2014
2042014
Digital Borderlands: Cultural Studies of Identityand Interactivity on the Internet
J Fornäs, K Klein, M Ladendorf, J Sundén, M Sveningsson
Peter Lang Publishing, 2002
1552002
Signifying Europe
J Fornäs
Intellect, 2012
1122012
The future of rock: Discourses that struggle to define a genre
J Fornäs
Popular music 14 (1), 111-125, 1995
1021995
Under rocken
J Fornäs, U Lindberg, O Sernhede
Musikens roll i tre unga band.[Under the rock. The role of music in three …, 1988
941988
Consuming media: Communication, shopping and everyday life
J Fornäs, K Becker, E Bjurström, H Ganetz
Taylor & Francis, 2007
842007
Three tasks for mediatization research: Contributions to an open agenda
M Ekström, J Fornäs, A Jansson, A Jerslev
Media, Culture & Society 38 (7), 1090-1108, 2016
742016
Moderna människor: Folkhemmet och jazzen
J Fornäs
Norstedt, 2004
692004
Det kommunikativa handlandet: kulturella perspektiv på medier och konsumtion
E Bjurström, J Fornäs, H Ganetz
Bokförlaget Nya Doxa, 2000
632000
Ungdomskultur: Identitet och motstånd
J Fornäs, U Lindberg, O Sernhede
Youth culture: Identity and resistance). Stockholm: Akademilitteratur, 1984
541984
Digitaaliset rajaseudut. Identiteetti ja vuorovaikutteisuus kulttuurissa, mediassa ja viestinnässä
J Fornäs
Vastapaino, 1999
501999
The crucial in between: The centrality of mediation in cultural studies
J Fornas
European Journal of Cultural Studies 3 (1), 45-65, 2000
482000
Passages across thresholds: Into the borderlands of mediation
J Fornäs
Convergence 8 (4), 89-106, 2002
422002
Kultur
J Fornäs
Liber, 2012
402012
The words of music
J Fornäs
Popular Music & Society 26 (1), 37-51, 2003
382003
21. Mediatization of popular culture
J Fornäs
Mediatization of communication, 483-504, 2014
362014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20