Lawrence Ampofo
Lawrence Ampofo
Blanquerna Universitat de Ramon Llull
Verifierad e-postadress på blanquerna.url.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Social media and democracy: Innovations in participatory politics
BD Loader, D Mercea
Routledge, 2012
1862012
Trust, confidence, and credibility: Citizen responses on twitter to opinion polls during the 2010 UK general election
L Ampofo, N Anstead, B O'Loughlin
Information, Communication & Society 14 (6), 850-871, 2011
1342011
Text mining and social media: when quantitative meets qualitative, and software meets humans
L Ampofo, S Collister, B O’Loughlin, A and Chadwick
Innovation in Digital Research Methods 1, 67, 2013
52*2013
The Social life of real-time social media monitoring
L Ampofo
Participations 8 (1), 21-47, 2011
222011
Proving PR success in digital media
L Ampofo
Communication World 26 (3), 48-48, 2009
42009
Terrorism 3.0: Understanding Perceptions of Technology, Terrorism and Counter-Terrorism in Spain
LP Ampofo
University of London, 2011
2011
Lawrence Ampofo
N Anstead, B O’Loughlin
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7