Jonas Grafström
Jonas Grafström
Luleå tekniska universitet and Ratio
Verifierad e-postadress på ltu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Invention, innovation and diffusion in the European wind power sector
J Grafström, Å Lindman
Technological Forecasting and Social Change 114, 179-191, 2017
422017
International knowledge spillovers in the wind power industry: evidence from the European Union
J Grafström
Economics of Innovation and New Technology 27 (3), 205-224, 2018
19*2018
Wind power and job creation
L Aldieri, J Grafström, K Sundström, CP Vinci
Sustainability 12 (1), 45, 2020
112020
Divergence of renewable energy invention efforts in Europe: an econometric analysis based on patent counts
J Grafström
Environmental Economics and Policy Studies 20 (4), 829-859, 2018
62018
The effect of the Swedish carbon dioxide tax: an econometric analysis
J Grafström
3*2010
Knowledge accumulation from public renewable energy R&D in the European Union: Converging or diverging trends?
J Grafström, P Söderholm, E Gawel, P Lehmann, S Strunz
UFZ Discussion Paper, 2017
22017
Technological Change in the Renewable Energy Sector: Essays on Knowledge Spillovers and Convergence
J Grafström
Luleå University of Technology, 2017
22017
Ratio Working Paper No. 317: China’s Wind Power Development–An Anatomy of Mishaps
J Grafström
Ratio Working Papers, 2019
1*2019
Public policy failures related to China´ s Wind Power Development
J Grafström
Public Choice Society yearly meeting. Kentucky., 2019
12019
No 309: Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid
J Grafström, N Hvalgren, M Korpi
Ratio Working Papers, 2018
12018
Convergence of Incentive Capabilities within the European Union
J Grafström, V Jaunky
Ratio Working Papers, 2017
12017
Technological Change and Wage Polarization: The IlliberalPopulist Response
J Grafström
Mont Pelerin Society-Special meeting, The Populist Threat to the Free …, 2017
12017
Referenslista: Moderna tider 4.0
J Grafström
2020
Mycket merför mindre: Tillväxt och hållbarhet i Sverige
J Grafström, C Sandström, W Axel
2020
Moderna tider 4.0: Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna
J Grafström
Volante, 2020
2020
Automatiseringenoch jobben då och nu
J Grafström
Ekonomisk Debatt 48 (2), 81-84, 2020
2020
Yearly summery of published works 2019
J Grafström
2020
Modern era Knowledge Spillovers in the Solar energy sector
J Grafstrom
USAEE Working Paper, 2019
2019
Wind Power and Job Creation
L Aldieri, J Grafström, K Sundström, CP Vinci
Sustainability 12 (1), 1-23, 2019
2019
Teknikutvecklingen och arbetsmarknaden
J Grafström
Dialogos Förlag, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20