Jonas Grafström
Jonas Grafström
Luleå tekniska universitet and Ratio
Verifierad e-postadress på ltu.se
TitelCiteras avÅr
Invention, innovation and diffusion in the European wind power sector
J Grafström, Å Lindman
Technological Forecasting and Social Change 114, 179-191, 2017
282017
International knowledge spillovers in the wind power industry: evidence from the European Union
J Grafström
Economics of Innovation and New Technology 27 (3), 205-224, 2018
14*2018
The effect of the Swedish carbon dioxide tax: an econometric analysis
J Grafström
3*2010
Divergence of renewable energy invention efforts in Europe: an econometric analysis based on patent counts
J Grafström
Environmental Economics and Policy Studies 20 (4), 829-859, 2018
22018
Convergence of Incentive Capabilities within the European Union
J Grafström, V Jaunky
Ratio Working Papers, 2017
22017
Knowledge accumulation from public renewable energy R&D in the European Union: Converging or diverging trends?
J Grafström, P Söderholm, E Gawel, P Lehmann, S Strunz
UFZ Discussion Papers, 2017
22017
Technological Change and Wage Polarization: The IlliberalPopulist Response
J Grafström
Mont Pelerin Society-Special meeting, The Populist Threat to the Free …, 2017
12017
Technological Change in the Renewable Energy Sector: Essays on Knowledge Spillovers and Convergence
J Grafström
Luleå University of Technology, 2017
12017
Public policy failures related to China´ s Wind Power Development
J Grafström
Public Choice Society yearly meeting. Kentucky., 2019
2019
Modern era Knowledge Spillovers in the Solar energy sector
J Grafstrom
USAEE Working Paper, 2019
2019
Ratio Working Paper No. 317: China’s Wind Power Development–An Anatomy of Mishaps
J Grafström
Ratio Working Papers, 2019
2019
Teknikutvecklingen och arbetsmarknaden
J Grafström
Dialogos Förlag, 2019
2019
Koldioxidinfångning direkt ur luften, dyrt idag–billigt i framtiden?
J Grafström, ML Goñi, M Korpi
2019
No 309: Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid
J Grafström, N Hvalgren, M Korpi
Ratio Working Papers, 2018
2018
Crowding out or Knowledge Spillovers from the Wind Power Industry: The Effect on Related Energy Machinery
J Grafstrom
USAEE Working Paper, 2018
2018
Technological Change in Service of the Environment
J Grafström
2018
The strengths and weaknesses in the Swedish renewable energy sector: an assessment report
J Grafström
Swedish Association for Energy Economics (SAEE) conference 2016, Luleå …, 2016
2016
Förändringen av arbetslöshetsförsäkringen i regeringens proposition 2006/07: 15: en försämring eller förbättring av incitament för att återgå till arbetsmarknaden?
J Grafström, M Thunström
2008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–18