Alejandro Perez
Alejandro Perez
Verifierad e-postadress på csail.mit.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Anytime motion planning using the RRT
S Karaman, MR Walter, A Perez, E Frazzoli, S Teller
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1478-1483, 2011
5382011
LQR-RRT*: Optimal sampling-based motion planning with automatically derived extension heuristics
A Perez, R Platt, G Konidaris, L Kaelbling, T Lozano-Perez
Robotics and Automation (ICRA), 2012 IEEE International Conference on, 2537-2542, 2012
2002012
Asymptotically-optimal path planning for manipulation using incremental sampling-based algorithms
A Perez, S Karaman, A Shkolnik, E Frazzoli, S Teller, MR Walter
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2011 IEEE/RSJ International …, 2011
1142011
Optimal sampling-based planning for linear-quadratic kinodynamic systems
G Goretkin, A Perez, R Platt, G Konidaris
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2429-2436, 2013
662013
Optimal bidirectional rapidly-exploring random trees
M Jordan, A Perez
642013
On Randomized Path Coverage of Configuration Spaces
A Perez
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6