Lena Wängnerud
Lena Wängnerud
Professor in political science, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på pol.gu.se
TitelCiteras avÅr
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3 (1), 2007
48752007
Women in parliaments: Descriptive and substantive representation
L Wängnerud
Annual Review of Political Science 12, 51-69, 2009
4912009
Testing the politics of presence: Women’s representation in the Swedish Riksdag
L Wängnerud
Scandinavian political studies 23 (1), 67-91, 2000
2862000
Kvinnor som väljare och valda: om betydelsen av kön i svensk politik
M Oskarson, L Wängnerud
Studentlitteratur, 1995
881995
Metodpraktikan
P Esaisson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera, 2003
842003
Corruption as an obstacle to women’s political representation: Evidence from local councils in 18 European countries
A Sundström, L Wängnerud
Party Politics 22 (3), 354-369, 2016
76*2016
Tracing gender equality cultures: Elite perceptions of gender equality in Norway and Sweden
M Teigen, L Wängnerud
Politics & Gender 5 (1), 21-44, 2009
732009
Politikens andra sida. Om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag
L Wängnerud
661998
Curbing corruption through social welfare reform? The effects of Mexico’s conditional cash transfer program on good government
M Grimes, L Wängnerud
The American Review of Public Administration 40 (6), 671-690, 2010
532010
Do politics matter? Women in Swedish local elected assemblies 1970–2010 and gender equality in outcomes
L Wängnerud, A Sundell
European Political Science Review 4 (1), 97-120, 2012
522012
Representing women
L Wängnerud
Beyond Westminster and Congress: The Nordic Experience, 132-154, 2000
512000
Gender and corruption: The mediating power of institutional logics
H Stensöta, L Wängnerud, R Svensson
Governance 28 (4), 475-496, 2015
442015
Kvinnorepresentation: makt och möjligheter i Sveriges riksdag
L Wängnerud
Studentlitteratur, 1999
431999
The principles of gender-sensitive parliaments
L Wängnerud
Routledge, 2015
352015
Why women are less corrupt than men
L Wängnerud
Good Government, 2012
282012
Sweden: A step-wise development
L Wängnerud
Women in parliament: beyond numbers, 238, 2005
282005
L.(2007)
PG Esaiasson, M Oscarsson, H Wängnerud
Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3, 0
20
Variation in Corruption between Mexican States: Elaborating the gender perspective
L Wängnerud
APSA 2010 Annual Meeting Paper, 2010
182010
Gender and corruption
L Wängnerud
Routledge handbook of political corruption, 199-211, 2015
152015
L. 2007 Metodpraktikan
PG Esaiasson, M Oscarsson, H Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ, och marknad, 0
12*
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20