Följ
Johan Edman
Johan Edman
Professor i kriminologi, Stockholms universitet
Verifierad e-postadress på criminology.su.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
How can we conceptualize behavioural addiction without pathologizing common behaviours?
D Kardefelt‐Winther, A Heeren, A Schimmenti, A van Rooij, P Maurage, ...
Addiction 112 (10), 1709-1715, 2017
7462017
Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal
E Aarseth, AM Bean, H Boonen, M Colder Carras, M Coulson, D Das, ...
Journal of Behavioral Addictions 6 (3), 267-270, 2017
7042017
A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution
AJ Van Rooij, CJ Ferguson, M Colder Carras, D Kardefelt-Winther, J Shi, ...
Journal of behavioral addictions 7 (1), 1-9, 2018
3432018
Supplementary information to: Addiction: not just brain malfunction
R Agrawal, A Allamani, P Arvers, F Beccaria, V Berridge, J Blomqvist, ...
84*2014
Behavioural Addiction Open Definition 2.0—using the Open Science Framework for collaborative and transparent theoretical development
J Billieux, AJ Van Rooij, A Heeren, A Schimmenti, P Maurage, J Edman, ...
Addiction 112 (10), 1723-1724, 2017
692017
Torken: Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940–1981
J Edman
Stockholm, 2004
652004
Temperance and Modernity: Alcohol Consumption as a Collective Problem, 1885–1913
J Edman
Journal of Social History 49 (1), 20-52, 2015
472015
The Swedish drug problem: Conceptual understanding and problem handling, 1839–2011
J Edman, B Olsson
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 31 (5-6), 503-526, 2014
442014
Vård och ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält
J Edman
Boréa Bokförlag, 2012
35*2012
Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan
J Edman
Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder–då och …, 2008
332008
Knowledge, Values, and Needle Exchange Programs in Sweden
L Eriksson, J Edman
Contemporary Drug Problems 44 (2), 105-124, 2017
272017
A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution
AJ Von Rooji, CJ Ferguson, MC Carras, D Kardefelt-Winther, S Jing, ...
Journal of behavioral addictions 7 (1), 1-9, 2018
222018
What's in a name?: Alcohol and drug treatment and the politics of confusion
J Edman
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 26 (4), 339-353, 2009
212009
An ambiguous monolith–The Swedish drug issue as a political battleground 1965–1981
J Edman
International Journal of Drug Policy 24 (5), 464-470, 2013
192013
The ideological drug problem
J Edman
Drugs and Alcohol Today 13 (1), 9-19, 2013
19*2013
From boredom to dependence: The medicalisation of the Swedish gambling problem
J Edman, J Berndt
Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33 (1), 81-110, 2016
182016
On the margins: Nordic alcohol and drug treatment 1885-2007
J Edman, K Stenius
NAD, Helsingfors, 2007
182007
Jakten på den verksamma vården. Kunskapssträvanden och målsättningar inom den svenska missbrukarvården under ett sekel
J Edman, J Blomqvist
Narkotika. Om problem och politik, 101-137, 2011
172011
Concepts and policies directed at drug use in Denmark, Finland, and Sweden
B Bjerge, E Houborg, J Edman, R Perälä
Concepts of Addictive Substances and Behaviours Across Time and Place, 33-56, 2016
142016
Concepts and policies directed at drug use in Denmark, Finland, and Sweden
B Bjerge, E Houborg, J Edman, R Perälä
Concepts of Addictive Substances and Behaviours Across Time and Place, 33-56, 2016
142016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20