Elin Slätmo
Elin Slätmo
Senior researcher, Nordregio
Verifierad e-postadress på nordregio.se
TitelCiteras avÅr
Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania
R Beilin, R Lindborg, M Stenseke, HM Pereira, A Llausàs, E Slätmo, ...
Land use policy 36, 60-72, 2014
1332014
The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture
E Slätmo, K Fischer, E Röös
Sociologia ruralis 57 (3), 378-395, 2017
172017
System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics
M Stenseke, R Lindborg, A Dahlberg, E Slätmo
Resilience and the cultural landscape: understanding and managing change in …, 2012
122012
Preservation of agricultural land as an issue of societal importance
E Slätmo
Rural Landscapes: Society, Environment, History 4 (1), 2017
72017
Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge
E Slätmo
62014
Jordbruksmark i förändring
E Slätmo
Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och …, 2014
52014
Challenges in agricultural land management: A Scandinavian perspective on contextual variations and farmers’ room to manoeuvre
E Slätmo
Nature, Temporality and Environmental Management, 168-185, 2016
32016
Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland
E Slätmo
Working, 2015
32015
Hur starkt är jordvern i tätortsnära områden? En studie av drivkrafter och prioriteringar i arealanvändningen i Sandnes kommun 1995-2007. Occ paper 2012:5. http://dl …
E Slätmo
22012
Markanvändningsplanering i Sarpsborgs kommun: en studie kring drivkrafter och prioriteringar, åren 1997-2007
E Slätmo
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2010
22010
Implementing Green Infrastructure in Spatial Planning in Europe
E Slätmo, K Nilsson, E Turunen
Land 8 (4), 62, 2019
12019
Land for agriculture? Conflicts and synergies between land use in two parts of Scandinavia
E Slätmo
Fennia-International Journal of Geography 197 (1), 25-39, 2019
12019
Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level
N Sánchez Gassen, O Penje, E Slätmo
Nordregio, 2018
12018
Framtidsberättelser från lantbruket år 2030
L Andersson
12016
GREEN INFRASTRUCTURE-strategic land use for well-being, business and biodiversity
K Nilsson, E Slätmo, E Turunen
2019
Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå
N Sánchez Gassen, O Penje, E Slätmo
Nordregio, 2019
2019
14 Financialization and the Swedish Land Acquisition Act
E Slätmo
The Financialization of Agri-Food Systems: Contested Transformations, 2018
2018
Vad är ett hållbart jordbruk?
E Slätmo, E Röös, K Fischer
2017
11 Challenges in agricultural land management
E Slätmo
Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and …, 2016
2016
Framtidens lantbruk
L Andersson, L Rydhmer, K Fedrowitz, P Johnsson, C Svensson, ...
2016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20