Elin Slätmo
Elin Slätmo
Senior researcher, Nordregio
Verifierad e-postadress på nordregio.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Analysing how drivers of agricultural land abandonment affect biodiversity and cultural landscapes using case studies from Scandinavia, Iberia and Oceania
R Beilin, R Lindborg, M Stenseke, HM Pereira, A Llausàs, E Slätmo, ...
Land use policy 36, 60-72, 2014
1642014
The framing of sustainability in sustainability assessment frameworks for agriculture
E Slätmo, K Fischer, E Röös
Sociologia Ruralis 57 (3), 378-395, 2017
272017
Implementing green infrastructure in spatial planning in Europe
E Slätmo, K Nilsson, E Turunen
Land 8 (4), 62, 2019
152019
System or arena? Conceptual concerns around the analysis of landscape dynamics
M Stenseke, R Lindborg, A Dahlberg, E Slätmo
Resilience and the cultural landscape: understanding and managing change in …, 2012
152012
Preservation of agricultural land as an issue of societal importance
E Slätmo
Rural Landscapes: Society, Environment, History 4 (1), 2017
112017
Jordbruksmark i förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge
E Slätmo
112014
Jordbruksmark i förändring
E Slätmo
Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och …, 2014
62014
Urban–rural flows from seasonal tourism and second homes: Planning challenges and strategies in the Nordics
E Slätmo, L Ormstrup Vestergård, J Lidmo, E Turunen
Nordregio, 2019
52019
Global goals for local priorities: The 2030 Agenda at local level
N Sánchez Gassen, O Penje, E Slätmo
Nordregio, 2018
52018
Challenges in agricultural land management: A Scandinavian perspective on contextual variations and farmers’ room to manoeuvre
E Slätmo
Nature, Temporality and Environmental Management, 168-185, 2016
42016
Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland
E Slätmo
Göteborgs Universitet, 2015
32015
Hur starkt är jordvern i tätortsnära områden? En studie av drivkrafter och prioriteringar i arealanvändningen i Sandnes kommun 1995-2007. Occ paper 2012:5. http://dl …
E Slätmo
22012
Markanvändningsplanering i Sarpsborgs kommun: en studie kring drivkrafter och prioriteringar, åren 1997-2007
E Slätmo
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2010
22010
Land for agriculture? Conflicts and synergies between land use in two parts of Scandinavia
E Slätmo
Fennia-International Journal of Geography 197 (1), 25-39, 2019
12019
GREEN INFRASTRUCTURE-strategic land use for well-being, business and biodiversity
K Nilsson, E Slätmo, E Turunen
12019
Framtidsberättelser från lantbruket år 2030
L Andersson
12016
Bioeconomy–a driver for regional development in the Nordic countries
K Refsgaard, M Kull, E Slätmo, MW Meijer
New Biotechnology, 2020
2020
Compact cities trigger high use of second homes in the Nordic Region
E Slätmo, LO Vestergård, J Lidmo
Nordregio, 2020
2020
Agenda 2030 and SDGs at the local level—a brief start-up guide
E Slätmo, O Penje
Nordregio, 2020
2020
State of the Nordic Region 2020
J Jokinen, K Nilsson, A Karlsdóttir, T Heleniak, M Kull, M Stjernberg, ...
Nordisk Ministerråd, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20