Joyce Zhou
Joyce Zhou
Verifierad e-postadress på cs.washington.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations on Complementary Team Performance
G Bansal, T Wu, J Zhou, R Fok, B Nushi, E Kamar, MT Ribeiro, DS Weld
arXiv preprint arXiv:2006.14779, 2020
322020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.