Följ
Lisa Kings
Lisa Kings
lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Verifierad e-postadress på sh.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Reading the Stockholm riots–a moment for social justice?
CU Schierup, A Ålund, L Kings
Race & class 55 (3), 1-21, 2014
1452014
Till det lokalas försvar: civilsamhället i den urbana periferin
L Kings
752011
Att göra kaos: Om förortspolitiken som urban styrregim och demokratiskt spel
N Tahvilzadeh, L Kings
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, 103-128, 2018
162018
Under pressure: Invited participation amidst planning conflicts
N Tahvilzadeh, L Kings
Conflict in the city: Contested Urban spaces and local democracy, 94-111, 2015
142015
Betydelsen av brobyggare: Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen
L Kings
ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, 77-102, 2018
122018
Platskamp: inledande reflektioner
M Dahlstedt, L Kings, N Tahvilzadeh
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, 7-25, 2018
112018
The Swedish welfare system: The neoliberal turn and most recent struggles over decentralised top-down re-regulation
SEO Hort, L Kings, Z Kravchenko
Routledge handbook of European welfare systems, 466-482, 2019
102019
Suburban commons: the rise of suburban social movements and new urban commons in marginalized neighbourhoods in Stockholm
S Sjöberg, L Kings
Nordic Social Work Research 12 (2), 284-297, 2022
72022
Contesting urban management regimes: The rise of urban justice movements in Sweden
L Kings, A Ålund, N Tahvilzadeh
Pluto Press, 2016
72016
Still awaiting the storm? The Swedish welfare state after the latest crisis
SEO Hort, L Kings, Z Kravchenko
Challenges to European welfare systems, 671-691, 2016
62016
Förorten och föreningen: förvandlingen av det lokala
L Kings
European civil society press, 2012
62012
När centrala direktiv möter lokala aktörer: storstadssatsningen i Tensta och Rinkeby
L Kings
Södertörns högskola, 2004
62004
Resourceful Civil Society: Navigating the Changing Landscapes of Civil Society Organizations
Z Kravchenko, L Kings, K Jezierska
Springer Nature, 2022
52022
Aktionsforskning: socialt engagerad forskning i samhällsvetenskap: möjligheter, utmaningar och variationer
H Bertilsdotter Rosqvist, M Elmersjö, L Kings
Studentlitteratur AB, 2021
52021
Aktionsforskning: möjligheter, utmaningar och variationer
H Bertilsdotter Rosqvist, M Elmersjö, L Kings
Studentlitteratur AB, 2021
52021
Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin
P Mulinari, N Tahvilzadeh, L Kings
Socialvetenskaplig tidskrift 27 (3-4), 249-267, 2020
52020
Orten och stadens demokratisering
N Tahvilzadeh, M Dahlstedt, L Kings
Studentlitteratur AB, 2018
42018
Navigating Contemporary Developments in Swedish Civil Society: The Case of Save the Children Sweden
L Kings
Resourceful Civil Society: Navigating the Changing Landscapes of Civil …, 2022
32022
Civilsamhället och marginaliserade områden: Att vara på plats och att göra plats
L Kings, I Kellecioglu, A Rezai, Z Kravchenko
Stockholmia förlag, 2021
32021
Coronapandeminoch det ömsesidiga beroendet: Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden
A Papakostas, L Kings
Delmos, 2021
32021
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20