Follow
Daiana Felecan
Daiana Felecan
prof. univ. dr. habil. limba romana Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord
Verified email at cunbm.utcluj.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive
D Felecan
Editura Mega, 2014
372014
Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie și construcție
D Felecan
172010
Observaţii referitoare la configuraţia semiotică a unor nume de firme (NF) din spaţiul public românesc actual
D Felecan
În Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice. Actele celui de-al, 3-4, 2011
142011
Antroponime neconvenţionale româneşti: tipare de construcţie şi funcţie discursivă–premise ale cercetării–, în Maria Marin, Daniela Răuţu (coord.), Studii de dialectologie …
D Felecan
Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, Editura Academiei Române, 253-266, 2011
142011
Unconventional anthroponyms: Formation patterns and discursive function
O Felecan
Cambridge Scholars Publishing, 2014
132014
Porecla–reflectare a polifoniei (cazul zonei lingvistice din nord-vestul României), în Aspecte ale polifoniei lingvistice
D Felecan
Teorie şi construcţie, Bucureşti, Editura Tritonic, 179-201, 2010
112010
O categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românesc
D Felecan
Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I …, 2011
102011
Nicknames. Reflections of Polyphony within the Linguistic Area from the Northwestern Part of Romania
D Felecan
Nomina Africana 23 (2), 61-90, 2009
102009
Mediated naming: The case of unconventional anthroponyms (UA)
D Felecan
Names 61 (4), 219-229, 2013
92013
Conventional vs unconventional linguistic means of address.(Old and new greetings in Romanian)
D Felecan
Diacronia, 1-23, 2015
82015
ANTROPONIMELE NEOFICIALE (AN)–REALIZARI DISCURSIVE ALE „NIVELULUI INDIVIDUAL” AL LIMBAJULUI
D Felecan
Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 79-87, 2012
82012
Întâlnire cu semnele textului: 18 popasuri de lectură critică
D Felecan
Editura Academiei Române, 2018
72018
Nume de botez–între sacru și profan. Abordare teoretică
D Felecan
În Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name …, 2017
62017
Numele de brand: repere de analiză
D Felecan
În Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and …, 2015
62015
Antroponimia formelor de numire neconvenționale–perspectivă lingvistică și culturală
D Felecan
Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a …, 2013
62013
Nicknames of Romanian Politicians after 1989
D Felecan, O Felecan
Philologica Jassyensia 24 (2), 191, 2016
52016
PROLEGOMENA TO A DIFFERENT KIND OF NAMING: NAME-GIVING BETWEEN THE CONVENTIONAL
D FElEcan
Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function, 15, 2014
52014
Antroponime cu valoare generică în limba română
D Felecan
Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al …, 2012
52012
Structuri clișeizate în horoscopul mediatic, în Rad, I
D Felecan
Limba de lemn în presă, 263-279, 2009
52009
Conţinuturi implicite în bancurile generate de pandemia Covid-19: repere teoretice (I)
D Felecan, O Felecan
Philologica Jassyensia 16 (2), 265-271, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20