Daiana Felecan
Daiana Felecan
prof. univ. dr. habil. limba romana Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord
Verified email at cunbm.utcluj.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive
D Felecan
Editura Mega, 2014
262014
Antroponime neconvenţionale româneşti: tipare de construcţie şi funcţie discursivă–premise ale cercetării–, în Maria Marin, Daniela Răuţu (coord.), Studii de dialectologie …
D Felecan
Omagiu domnului Teofil Teaha, Bucureşti, Editura Academiei Române, 253-266, 2011
112011
Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie și construcție
D Felecan
102011
Porecla–reflectare a polifoniei (cazul zonei lingvistice din nord-vestul României), în Aspecte ale polifoniei lingvistice
D Felecan
Teorie şi construcţie, Bucureşti, Editura Tritonic, 179-201, 2010
102010
Mediated naming: The case of unconventional anthroponyms (UA)
D Felecan
Names 61 (4), 219-229, 2013
92013
Tipologia numelor de firme din spațiul public românesc actual
O Felecan
Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea …, 2011
92011
Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function
O Felecan, D Felecan
Cambridge Scholars Publishing, 2014
82014
ANTROPONIMELE NEOFICIALE (AN)–REALIZARI DISCURSIVE ALE „NIVELULUI INDIVIDUAL” AL LIMBAJULUI
D Felecan
Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 79-87, 2012
82012
Observații referitoare la configurația semiotică a unor nume de firme (NF) din spațiul public românesc actual. în Limba română: ipostaze ale variației lingvistice
D Felecan
Actele celui de-al 10-lea Colocviu al catedrei de limbă română (București, 3 …, 2011
82011
Numele de brand: repere de analiză
D Felecan
În Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and …, 2015
72015
O categorie de apelative neconvenționale recente: numele comune atribuite persoanelor feminine din domeniul showbizului românesc
D Felecan
Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I …, 2011
72011
Antroponime cu valoare generică în limba română
D Felecan
Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al …, 2012
52012
Nicknames. Reflections of Polyphony within the Linguistic Area from the Northwestern Part of Romania
D Felecan
Unpublished paper read at the 15th International Names Society of Southern …, 2009
52009
Nicknames of Romanian politicians after 1989
D Felecan, O Felecan
Philologica Jassyensia 12 (2), 191, 2016
42016
„Prepoziţia–valori funcţionale”, în vol
D FELECAN
Mioara Avram in memoriam, 121-130, 2015
42015
Conventional vs unconventional linguistic means of address.(Old and new greetings in Romanian)
D Felecan
Diacronia, 1-23, 2015
42015
Antroponimia formelor de numire neconvenționale–perspectivă lingvistică și culturală
D Felecan
Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a …, 2013
42013
Des appellatifs non conventionnels noms communs de groupe dans la langue roumaine actuelle: construction et fonction communicative
D Felecan
Nouvelle revue d'onomastique 54 (1), 199-217, 2012
42012
Observații privind utilizarea unor alocutive de identificare în limba română actuală–exemplul Președintelui României
D Felecan
Onomasticon. Όνομαστικόν. Studii despre nume și numire, 2010
42010
Limbajul dramaturgiei româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea
D Felecan
Editura Dacia, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20