Ana Gil Sola
Ana Gil Sola
PhD human geography, University of Gothenburg
Verified email at geography.gu.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Constructing work travel inequalities: The role of household gender contracts
AG Solá
Journal of transport geography 53, 32-40, 2016
212016
På väg mot jämställda arbetsresor?: Vardagens mobilitet i förändring och förhandling [Towards gender equality? Women’s and men’s commuting under transformation and negotiation]
A Gil Solá
Department of Economy and Society, 2013
21*2013
På väg mot jämställda arbetsresor
AG Solá
Vardagens mobilitet i förändring och förhandling, 2013
172013
Convergence or divergence? Changing gender differences in commuting in two Swedish urban regions
A Gil Solá, B Vilhelmson
Cybergeo: European Journal of Geography, 2012
152012
Understanding sustainable accessibility in urban planning: Themes of consensus, themes of tension
AG Solá, B Vilhelmson, A Larsson
Journal of Transport Geography 70, 1-10, 2018
122018
Featured graphic: Spatial inequality and workplace accessibility: the case of a major hospital in Göteborg, Sweden
E Elldér, A Gil Solá, A Larsson
Environment and Planning A 44 (10), 2295-2297, 2012
112012
Vägen till jobbet: Om kvinnors och mäns arbetsresor i förändring [The way to work: On women’s and men’s changing work trips]
A Gil Solá
Department of Human and Economic Geography, 2009
11*2009
Proximity changes to what and for whom? Investigating sustainable accessibility change in the Gothenburg city region 1990–2014
E Elldér, A Larsson, AG Solá, B Vilhelmson
International Journal of Sustainable Transportation 12 (4), 271-285, 2018
92018
Vägen till jobbet: om kvinnors och mäns arbetsresor i förändring
AG Solá
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Handelshögskolan …, 2009
72009
Att förstå och undersöka hållbar tillgänglighet
A Gil Solá, A Larsson, B Vilhelmson
32019
Negotiating proximity in sustainable urban planning: A swedish case
A Gil Solá, B Vilhelmson
Sustainability 11 (1), 31, 2019
32019
Vägar till jämställdhet inom kommuners transportplanering-från forskningsresultat till praktiska verktyg
A Gil Solá
Göteborgs universitet, Handelshögskolan, 2014
32014
Negotiating proximity in sustainable urban planning: a Swedish case
AG Solá, B Vilhelmson
Sustainability 11 (1), 1-18, 2018
12018
Social exkludering i trafiksystemet: en undersökning om målkonflikter i Malmö stads trafikplanering
A Gil Sola
2004
Creating work trip differences between women and men The role of gender contracts within the household
AG Solá
Gender differences in commuting patterns and the enlargement of local labor markets in Sweden: Regional differences and changes over time
A Gil Solá
Nordic Geographers Meeting 2009, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16