Jack Dongarra
Jack Dongarra
University of Tennessee; Oak Ridge National Laboratory; University of Manchester
Verifierad e-postadress på icl.utk.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
LAPACK Users’ Guide, SIAM, Philadelphia, 1999
E Anderson, Z Bai, C Bischof, S Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
8969*
LAPACK Users' Guide, Third Edition
E Anderson, Z Bai, C Bischof, S Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999
89431999
LAPACK Users' Guide, Second Edition
E Anderson, Z Bai, C Bischof, S Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1995
8928*1995
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89241999
LAPACK users' guide 2nd ed
E Anderson, Z Bai, C Bischof, J Demmel, J Dongarra, J Du Croz, ...
Soc. for Ind. and App, 1995
8923*1995
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof, LS Blackford, J Demmel, J Dongarra, ...
Society for industrial and applied mathematics, 1999
89201999
LAPACK Users' guide
E Anderson, Z Bai, C Bischof
Society for Industrial Mathematics, 1999
89201999
Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods
R Barrett, M Berry, TF Chan, J Demmel, J Donato, J Dongarra, V Eijkhout, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994
50771994
Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods
R Barrett, M Berry, TF Chan, J Demmel, J Donato, J Dongarra, V Eijkhout, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994
50771994
Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods
R Barrett, M Berry, TF Chan, J Demmel, J Donato, J Dongarra, V Eijkhout, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994
50771994
Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods
R Barrett, M Berry, TF Chan, J Demmel, J Donato, J Dongarra, V Eijkhout, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994
50771994
Templates for the solution of linear systems: building blocks for iterative methods
R Barrett, M Berry, TF Chan, J Demmel, J Donato, J Dongarra, V Eijkhout, ...
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1994
50771994
PVM: Parallel virtual machine: a users' guide and tutorial for networked parallel computing
A Geist, A Beguelin, J Dongarra, W Jiang, R Manchek, VS Sunderam
MIT press, 1994
39711994
PVM: Parallel virtual machine: a users' guide and tutorial for networked parallel computing
A Geist, A Beguelin, J Dongarra, W Jiang, R Manchek, VS Sunderam
MIT press, 1994
39711994
PVM: Parallel virtual machine: a users' guide and tutorial for networked parallel computing
A Geist, A Beguelin, J Dongarra, W Jiang, R Manchek, VS Sunderam
MIT press, 1994
39711994
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20