Följ
Dominik Winterer
Dominik Winterer
Verifierad e-postadress på inf.ethz.ch - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Validating SMT Solvers via Semantic Fusion
D Winterer, C Zhang, Z Su
PLDI 2020, 2020
722020
A Novel Iterative Approach to Top-k Planning
M Katz, S Sohrabi, U Octavian, D Winterer
ICAPS 2018, 2018
672018
On the Unusual Effectiveness of Type-aware Operator Mutations for Testing SMT Solvers
D Winterer, C Zhang, Z Su
SPLASH/OOPSLA 2020, 2020
482020
Generative type-aware mutation for testing SMT solvers
J Park, D Winterer, C Zhang, Z Su
SPLASH/OOPSLA 2021, 2021
262021
Stubborn Sets for Fully Observable Nondeterministic Planning
D Winterer, R Mattmüller, M Wehrle
ICAPS 2017, 2017
112017
Oversubscription Planning as Classical Planning with Multiple Cost Functions
M Katz, E Keyder, F Pommerening, D Winterer
ICAPS 2019, 2019
102019
Structural Symmetries for Fully Observable Nondeterministic Planning
D Winterer, M Wehrle, M Katz
IJCAI 2016, 2016
82016
Finding and Understanding Incompleteness Bugs in SMT Solvers
M Bringolf, D Winterer, Z Su
ASE 2022, 2022
32022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8