Follow
Konrad Fuks
Konrad Fuks
Unknown affiliation
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zastosowanie mierników SNA w analizie sieci przedsiębiorstw
K Fuks, A Kawa, B Pierański
Marketing i Rynek, 47-53, 2014
162014
Improved e-sourcing strategy with multi-agent swarms
K Fuks, A Kawa, W Wieczerzycki
2008 International Conference on Computational Intelligence for Modelling …, 2008
152008
Dynamic configuration and management of e-supply chains based on internet public registries visited by clusters of software agents
K Fuks, A Kawa, W Wieczerzycki
International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi …, 2007
152007
Adaptation of social network analysis to electronic freight exchange
K Fuks, A Kawa, B Pierański
New Trends in Intelligent Information and Database Systems, 151-159, 2015
132015
Simulation of resource acquisition by e-sourcing clusters using netlogo environment
K Fuks, A Kawa
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2009
102009
A new approach to information exchange within Public Registries based on RosettaNet standards
K Fuks, W Wieczerzycki
17th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2006
72006
Sieci w nauce i gospodarce, w: Ciesielski M.(red.)
K Fuks, A Kawa
Sieci w gospodarce, 2013
62013
Symulacja komputerowa jako metoda badań w naukach o zarządzaniu
A Kawa, K Fuks, P Januszewski
Studia oeconomica posnaniensia 4 (1), 2016
52016
e-Sourcing cluster strategies: empathy vs. egoism
K Fuks, A Kawa
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2010
32010
Współpraca między przedsiębiorstwami w tradycyjnym i elektronicznym łańcuchu dostaw
A Kawa, K Fuks
Logistyka 2, 1-14, 2009
32009
e-Sourcing clusters in network economy
K Fuks, A Kawa
Agent and Multi-Agent Systems in Distributed Systems-Digital Economy and E …, 2013
22013
Wirtualne klastry przedsiębiorstw do pozyskiwania zasobów na rynkach elektronicznych
K Fuks
rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania …, 2012
22012
Virtual Organization Networking Strategies–Simulations Experiments
K Fuks, A Kawa
KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies …, 2011
22011
Adaptation of Extended Polymorpohic Self-Slimming Agent Model Into e-Sourcing Platform
K Fuks, A Kawa, W Wieczerzycki
2008 International Multiconference on Computer Science and Information …, 2008
22008
An analysis of inter-organizational network dynamics on the example of electronic freight exchange
A Kawa, K Fuks
Transport Economics and Logistics 68, 49-63, 2017
2017
Metody analizy dynamiki sieci w kształtowaniu powiązań biznesowych
K Fuks, A Kawa, B Pierański
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka …, 2016
2016
Anuar, Syahid 101 Balcerzak, Sławomir 111 Basrizal, Fnu 313 Belkaroui, Rami 161
L Boudjeloud-Assala, I Bradea, A Bytniewski, A Chojnacka-Komorowska, ...
New Trends in Intelligent Information and Database Systems 598, 381, 2015
2015
Supply Chain with Reverse Flows-Benefiting from Recycled Resources
K Fuks, P Golinska, A Stachowiak
Trends in Practical Applications of Agents and Multiagent Systems, 277-284, 2010
2010
Model systemu wieloagentowego do wyszukiwania partnerów handlowych w sieci Internet
A KAWA, K FUKS
Logistyka, CD-CD, 2009
2009
Technologia agentowa w zarządzaniu łańcuchem dostaw
K Fuks, A Kawa
Logistyka, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20