Richard Öhrvall
Richard Öhrvall
Linköping University, Statistics Sweden, Research Institute of Industrial Economics
Verifierad e-postadress på liu.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Det nya seklets förtroendevalda: Om politikerantal och representativitet bland förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
H Bäck, R Öhrvall
Stockholm: Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Justitiedepartementet, 2004
40*2004
Does Election Day weather affect voter turnout? Evidence from Swedish elections
M Persson, A Sundell, R Öhrvall
Electoral Studies 33, 335-342, 2014
332014
Anti-immigrant parties, local presence and electoral success
GÓ Erlingsson, K Loxbo, R Öhrvall
Local government studies 38 (6), 817-839, 2012
302012
The single-issue party thesis and the Sweden Democrats
GÓ Erlingsson, K Vernby, R Öhrvall
Acta Politica 49 (2), 196-216, 2014
242014
Voter turnout and political equality: Testing the ‘law of dispersion’in a Swedish natural experiment
M Persson, M Solevid, R Öhrvall
Politics 33 (3), 172-184, 2013
182013
Distrust in utopia? Public perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis of 2008
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
Government and Opposition 51 (4), 553-579, 2016
172016
Allmän nytta eller egen vinning?: En ESO-rapport om korruption på svenska
A Bergh, GÓ Erlingsson, M Sjölin, R Öhrvall
Norstedts Juridik AB, 2013
14*2013
Nationella reformer och lokala initiativ
H Jordahl, R Öhrvall
SNS förlag, 2013
142013
Invandrade och valdeltagande
R Öhrvall
Liber, 2006
132006
Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the nordic welfare states
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
International Journal of Public Administration 37 (2), 106-119, 2014
12*2014
A Clean House?
A Bergh, GÓ Erlingsson, R Öhrvall, M Sjölin
Studies of Corruption in Sweden. Lund: Nordic Academic Press 160, 2016
11*2016
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007: en rapport om politikerantal och representativitet
J Persson, R Öhrvall
Statistiska centralbyrån, 2008
102008
Hur styrs och granskas kommunala bolag?: Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun
GÓ Erlingsson, M Fogelgren, F Olsson, A Thomasson, R Öhrvall
Linköping University Electronic Press, 2014
8*2014
Hel-och deltidsarvoderade förtroendevalda
R Ohrvall
Stockholm: Statistics Sweden, 2004
82004
Att bolagisera kommunal verksamhet: Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?
GÓ Erlingsson, M Fogelgren, F Olsson, A Thomasson, R Öhrvall
Statsvetenskaplig tidskrift 117 (4), 555-585, 2015
72015
Politikens villkor: om engagemang och avhopp i kommunpolitiken
GÓ Erlingsson, R Öhrvall
Linköping University Electronic Press, 2010
72010
The moldable young: How institutions impact social trust
A Bergh, R Öhrvall
IFN Working Paper, 2016
52016
Svenskt valdeltagande under hundra år
R Öhrvall
Stockholm: Statistiska centralbyrån 13, 94, 2012
52012
Valdeltagande bland förstagångsväljare
R Öhrvall
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2009
52009
Valdeltagande vid omvalen 2011
R Öhrvall
Stockholm: Statistiska centralbyrån 11, 76, 2012
42012
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20