Följ
Richard Öhrvall
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Does Election Day weather affect voter turnout? Evidence from Swedish elections
M Persson, A Sundell, R Öhrvall
Electoral Studies 33, 335-342, 2014
852014
More politicians, more corruption: evidence from Swedish municipalities
A Bergh, G Fink, R Öhrvall
Public Choice 172, 483-500, 2017
64*2017
The single-issue party thesis and the Sweden Democrats
GÓ Erlingsson, K Vernby, R Öhrvall
Acta Politica 49, 196-216, 2014
622014
Voter Turnout and Political Equality: Testing the ‘Law of Dispersion’ in a Swedish Natural Experiment
M Persson, M Solevid, R Öhrvall
Politics 33 (3), 172-184, 2013
532013
Det nya seklets förtroendevalda: Om politikerantal och representativitet bland förtroendevalda i kommuner och landsting 2003
H Bäck, R Öhrvall
Stockholm: Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Justitiedepartementet, 2004
52*2004
Anti-immigrant parties, local presence and electoral success
GÓ Erlingsson, K Loxbo, R Öhrvall
Local government studies 38 (6), 817-839, 2012
512012
A Sticky Trait: Social Trust among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality
A Bergh, R Öhrvall
Journal of Comparative Economics 46 (4), 1146–1157, 2018
50*2018
A clean house?: Studies of Corruption in Sweden
A Bergh, GÓ Erlingsson, R Öhrvall, M Sjölin
Nordic Academic Press, 2016
47*2016
Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the nordic welfare states
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
International Journal of Public Administration 37 (2), 106-119, 2014
432014
Distrust in utopia? Public perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis of 2008
GÓ Erlingsson, J Linde, R Öhrvall
Government and Opposition 51 (4), 553-579, 2016
392016
Allmän nytta eller egen vinning?: En ESO-rapport om korruption på svenska
A Bergh, G Erlingsson, M Sjölin, R Öhrvall
Fritzes, 2013
37*2013
Att bolagisera kommunal verksamhet: Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?
GÓ Erlingsson, M Fogelgren, F Olsson, A Thomasson, R Öhrvall
Statsvetenskaplig tidskrift 117 (4), 555-585, 2015
292015
Nationella reformer och lokala initiativ
H Jordahl, R Öhrvall
SNS förlag, 2013
292013
Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i kommunpolitiken
GÓ Erlingsson, R Öhrvall
Linköping University Electronic Press, 2010
23*2010
Invandrade och valdeltagande
R Öhrvall
Valets Mekanismer. Malmö: Liber förlag, 2006
202006
Hur styrs och granskas kommunala bolag?: Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun
GÓ Erlingsson, M Fogelgren, F Olsson, A Thomasson, R Öhrvall
Linköping University Electronic Press, 2014
17*2014
Voices from the far right: a text analysis of Swedish parliamentary debates
M Magnusson, R Öhrvall, K Barrling, D Mimno
OSF, 2018
162018
Centrum mot periferi?: Om missnöje och framtidstro i Sveriges olika landsdelar
GÓ Erlingsson, R Öhrvall, SW Lundåsen, A Zerne
Linköping University Electronic Press, 2021
152021
Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken
GÓ Erlingsson, M Fogelgren, R Öhrvall
Sveriges kommuner och landsting, 2015
132015
Issues on transparency, accountability and control in hybrid organisations: the case of enterprises owned by local government
GÓ Erlingsson, A Thomasson, R Öhrvall
Hybridity in the governance and delivery of public services 7, 31-52, 2018
122018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20