Adina Dragomirescu
Adina Dragomirescu
Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, București; Facultatea de Litere
Verified email at lingv.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Grammar of Romanian
GP Dindelegan
Oxford University Press, 2013
1102013
Gramatica de baza a limbii române: Caiet de exercitii
GP Dindelegan
Univers Enciclopedic Gold, 2010
732010
Ergativitatea: tipologie, sintaxă, semantică
A Dragomirescu
Editura Universităţii, 2010
332010
The syntax of old romanian
GP Dindelegan, M Maiden
Oxford University Press, 2016
312016
The Multiple Grammaticalization of Romanian Veni “Come”. Focusing on the Passive Construction
A Dragomirescu, A Nicolae
Come and go off the beaten grammaticalization path 69, 100, 2014
23*2014
O schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar
A Dragomirescu
Limba română 62 (2), 225-239, 2013
162013
101 greşeli de lexic şi de semantică. Cuvinte şi sensuri în mişcare
A Dragomirescu, A Nicolae
142011
Morfosintaxa limbii române: sinteze teoretice şi exerciţii
GP Dindelegan, A Dragomirescu, I Nedelcu
Editura Universităţii din Bucureşti, 2010
11*2010
Complex predicates
A Dragomirescu
The grammar of Romanian, 191-201, 2013
102013
The subject of the supine clause in Romanian and A-chains
A Dragomirescu
Revue roumaine de linguistique 61 (4), 371-392, 2011
102011
Sintaxa adjectivelor relaţionale în limba română veche
R Brăescu, A Dragomirescu
Limba română, 2014
82014
Semantic hierarchies in the diachronic evolution of DOM in Romanian
L Avram, R Zafiu, A Dragomirescu
Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, 29-43, 2017
72017
Particularităţi sintactice ale limbii române în context romanic: Supinul
A Dragomirescu
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române (MNLR), 2013
72013
Du latin au roumain: une nouvelle hypothčse sur l'origine du supin en roumain
A Dragomirescu
Revue de linguistique romane, 51-85, 2013
72013
The subject(ive) predicative complement
A Dragomirescu
The Syntax of Old Romanian, 168-181, 2016
52016
Utilizări dialectale ale supinului
A Dragomirescu
Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de al 14-lea Colocviu …, 2015
5*2015
Passive and impersonal constructions. By-phrases
A Dragomirescu
The grammar of Romanian, 169-174, 2013
52013
The subjective predicative complement
A Dragomirescu
The Grammar of Romanian, 160-166, 2013
52013
Verbul (secolul al XIX-lea)
A Dragomirescu
Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa românei literare în secolele …, 2012
5*2012
101 greșeli de lexic și de semantică
A Dragomirescu, A Nicolae
Cuvinte și sensuri în, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20