Tomas Zelinsky
Tomas Zelinsky
Durham University & Technical University of Kosice
Verifierad e-postadress på tuke.sk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Podoby regionálneho a miestneho rozvoja
O Hudec, N Urbančíková, P Džupka, M Šebová, D Klimovský, L Suhányi, ...
Ekonomicka fakulta TU KE, 2009
85*2009
Analýza chudoby na Slovensku založená na koncepte relatívnej deprivácie [An Analysis of poverty in Slovakia based on the concept of relative deprivation]
T Želinský
Politická ekonomie 58 (4), 542-565, 2010
44*2010
The extent of poverty in the Czech and Slovak Republics 15 years after the split
J Bartošová, T Želinský
Post-Communist Economies 25 (1), 119-131, 2013
382013
Social contagion of ethnic hostility
M Bauer, J Cahlíková, J Chytilová, T Želinský
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (19), 4881-4886, 2018
362018
Štatistické metódy v ekonomických vedách [Statistical methods in economics]
O Hudec, J Sisáková, A Tartaľová, T Želinský
Košice, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2007
35*2007
Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu omácností ohrozených rizikom chudoby [Comparison of Alternative Approaches to Estimation of Individual …
T Želinský
Ekonomický časopis 58 (3), 251-270, 2010
25*2010
Changes in relative material deprivation in regions of Slovakia and the Czech Republic
T Zelinsky
Panoeconomicus 59 (3), 335-353, 2012
172012
Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria [Poverty and Deprivation in Slovakia: Methodological Aspects and Empirics]
T Želinský
16*2014
Pohľad na regióny Slovenska cez prizmu chudoby [Regions of Slovakia from the View of Poverty]
T Želinský
Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Zborník …, 2010
16*2010
Roma settlements and poverty in Slovakia: Different policy approaches of the state, local governments, and NGOs
D Klimovský, T Želinský, K Matlovičová, A Mušinka
Anthropological Notebooks 22 (1), 23-42, 2016
112016
Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice [The Impact of Low Work Intensity on Poverty in the Czech Republic and the Slovak Republic]
M Mysikova, J Večerník, T Želinský
Ekonomický časopis / Journal of Economics 63 (6), 555-575, 2015
10*2015
Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácnosti
H Rezankova, T Zelinsky
Ekonomický časopis / Journal of Economics 62 (4), 394-410, 2014
10*2014
Nerovnosť rozdeľovania príjmov v krajoch Slovenskej republiky
T Želinský
Slovenská štatistika a demografia 20 (1), 49-60, 2010
102010
Mikrofinancie ako alternatívny nástroj na riešenie problému chudoby rómskeho obyvateľstva v marginalizovaných regiónoch
T Želinský
Sociológia-Slovak Sociological Review 43 (1), 57-88, 2011
9*2011
Subjective perceptions of poverty and objective economic conditions: Czechia and Slovakia a quarter century after the dissolution of Czechoslovakia
M Mysíková, T Želinský, TI Garner, J Večerník
Social Indicators Research 145 (2), 523-550, 2019
72019
Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska
I Puhofová, O Hudec, T Želinský
Ekonomicka fakulta TU KE, 2011
62011
Odhad subjektívnej chudoby na Slovensku založený na distribučnej funkcii rozdelenia príjmov
T Želinský, O Hudec
Forum statisticum slovacum 4, 152-157, 2008
62008
On the measurement of the income poverty rate: The equivalence scale across Europe
M Mysíková, T Želinský
Statistika: Statistics and Economy Journal 99, 2019
52019
Anti-social behavior in groups
M Bauer, J Cahlíková, D Celik Katreniak, J Chytilová, L Cingl, T Zelinsky
CERGE-EI Working Paper Series, 2018
52018
Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike
I Pauhofová, T Želinský
Politická ekonomie 6, 778-796, 2015
52015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20