Mattias Sandberg
Mattias Sandberg
Verifierad e-postadress på geography.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
“De är inte ute så mycket” Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv
M Sandberg
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 2012
46*2012
Fostering incidental experiences of nature through green infrastructure planning
Thomas H. Beery, Christopher M. Raymond, Marketta Kytta, Anton Stahl ...
Ambio, 1-14, 2017
29*2017
Barn och natur i storstaden
M Sandberg
Insitutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 2009
19*2009
Trees are all around us: Farmers' management of wood pastures in the light of a controversial policy
M Sandberg, S Jakobsson
Journal of environmental management 212, 228-235, 2018
172018
‘Rage against the machine’? The opportunities and risks concerning the automation of urban green infrastructure
NM Gulsrud, CM Raymond, RL Rutt, AS Olafsson, T Plieninger, ...
Landscape and Urban Planning 180, 85-92, 2018
162018
13 How to bring historical forms into the future? An exploration of Swedish semi-natural grasslands
M Stenseke, R Lindborg, S Jakobsson, M Sandberg
Nature, Temporality and Environmental Management: Scandinavian and …, 2016
5*2016
7. Barns möte med naturen
K Andersson, M Sandberg, J Öhman
Friluftsliv i förändring, 115, 2014
32014
Vara i naturen: varför eller varför inte? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige
G Bladh, M Boman, L Emmelin, L Ernerfeldt Burman, AL Haraldson, ...
Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, 2008
32008
Reshaping the outdoors through education: exploring the potentials and challenges of ecological restoration education
A Hansen, M Sandberg
Journal of Outdoor and Environmental Education, 1-15, 2019
22019
Kan du se betesmarken för alla träd? En fallstudie från Östra Vätterbranterna
M Sandberg
Politisk ekologi. Om makt och miljöer. Erik Jönsson Elina Andersson (red.), 376, 2017
22017
Land Use Change and the Future of Biodiversity
C Hobohm, C Beierkuhnlein, C Börtitz, VR Clark, N El Balti, A Fichtner, ...
Perspectives for Biodiversity and Ecosystems, 451-483, 2021
2021
From Onlookers to Ecosystem-Assistants: Exploring the Potentials of Ecological Restoration Education
M Sandberg, AS Hansen
Perspectives for Biodiversity and Ecosystems, 219-230, 2021
2021
Barns naturkontakt i den segregerade staden
M Sandberg
Utomhuspedagogik. Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet (red …, 2019
2019
Hur får vi till helheten? Om sprickor, ordmakeri och fysisk planering
M Sandberg, M Stenseke
Landskap – ett vidsträckt begrepp. En antologi om landskap (red. Margareta …, 2019
2019
Grön infrastruktur – ett nytt paradigm
M Sandberg
Samhällsplaneringens teori och praktik Gunnel Forsberg (red.), 349-359, 2019
2019
Skolbäcken: Som ett rinnande vatten? Utvärdering av Sportfiskarnas satsning på naturvårdsinriktad utomhuspedagogik
https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/kunskap_fakta …, 2018
2018
8. Tätortsnära friluftsliv
M Boman, A Lindhagen, M Sandberg, S Henningson
Friluftsliv i förändring, 131, 2014
2014
Barns möte med naturen
J Öhman, K Andersson, M Sandberg
Rapport (Statens naturvårdsverk), 2013
2013
Utsikt och insikt. Barn, stad och natur i en gemensam framtid – ur föräldrars perspektiv
M Sandberg
Hållbar utveckling. Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden …, 2013
2013
Barns relation till naturområden i staden
M Sandberg
Geografiska Notiser 67 (3), 142-149, 2009
2009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20